Sportpatent

Sportpatent uitbreiden

Als u uw sportpatent wilt uitbreiden, moet u aan de onderstaande voorwaarden voldoen. De kosten voor het uitbreiden van het sportpatent zijn:

€ 32,10

Aanvraagformulier uitbreiden sportpatent

U kunt het aanvraagformulier digitaal invullen, opslaan en printen. U stuurt het formulier naar:

CBR divisie CCV
Postbus 1810
2280 DV Rijswijk

Vervolgens ontvangt u een brief met betalingsgegevens. Na betaling stuurt het CBR het sportpatent binnen twee weken naar u toe.

Aanvraagformulier sportpatent of uitbreiden

Diploma sportpatent

U moet in het bezit zijn van het diploma sportpatent.

Kopie Rijnreizenverklaring

Om het sportpatent uit te breiden, moet u kunnen aantonen dat u de afgelopen 3 jaar minstens 3 keer stroomopwaarts en 3 keer stroomafwaarts de gewenste zone(s) van de Rijn hebt bevaren. Maak hiervoor een kopie van de Rijnreizenverklaring die u hebt aangevraagd bij de Stichting Afvalstoffen Binnenvaart (SAB). De Rijnreizenverklaring mag niet ouder zijn dan 18 maanden.

Tijdens al deze reizen moet u in het stuurhuis aanwezig zijn. U moet op zijn minst tijdens een reis stroomopwaarts en tijdens een reis stroomafwaarts zelfstandig de koers en snelheid van het vaartuig bepaald hebben.

Vaartijd

  Recente pasfoto

  De pasfoto komt op uw sportpatent. Schrijf uw naam en geboortedatum op de achterkant van de pasfoto.

  Huidig sportpatent

  Bij een uitbreiding van het sportpatent moet het huidige sportpatent worden ingeleverd.

  Kopie radarvoegdheid

  De radarbevoegdheid kan op het sportpatent worden vermeld. U hoeft alleen een
  kopie van uw radarbevoegdheid mee te sturen, als u het radardiploma niet bij het CBR hebt behaald.