Sportpatent

Sportpatent 1e keer aanvragen/bijschrijven radar

Als u voor de eerste keer een Sportpatent aanvraagt moet u aan de onderstaande voorwaarden voldoen. De kosten voor een Sportpatent zijn:

€ 61,30

Aanvraagformulier sportpatent

U kunt het aanvraagformulier digitaal invullen, opslaan en printen. U stuurt het formulier naar:

CBR divisie CCV
Postbus 1810
2280 DV Rijswijk

Vervolgens ontvangt u een brief met betalingsgegevens. Na betaling stuurt het CBR het Sportpatent binnen twee weken naar u toe.

Diploma sportpatent

U haalt dit diploma bij het CBR. Voordat u dit examen mag doen, moet u voldoende Rijnreizen hebben gemaakt.

   • U moet met een schip van 15 meter een tijdvak van tien jaar voorafgaand aan het examen tenminste zestien keer het riviergedeelte hebben bevaren waarvan binnen de laatste drie maal in elke richting
   • U moet de reizen op bepaalde riviergedeelten aantonen door middel van uw dienstboekje. Als u niet in het bezit bent van een dienstboekje, moet u de reizen aantonen zoals beschreven in artikel 2.09 van het Patentreglement Rijn.

  of

  • Met een door de minister van Infrastructuur en Waterstaat erkende opleider het riviergedeelte ten minste vier maal in elke richting hebben bevaren met een dergelijk schip gedurende een jaar voor de aanvraag voor het examen.
  • U moet de reizen kunnen aantonen door middel van een verklaring van de opleider.

  Kopie Geneeskundige verklaring

  Voor een Geneeskundige verklaring moet u zich laten keuren door een keuringsarts. Dit kan alleen bij een aangewezen keuringsarts. Meer informatie vindt u op de website van ILenT. De Geneeskundige verklaring die u meestuurt, mag niet ouder zijn dan drie maanden.

  Kopie Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

  Nadat u voor het examen geslaagd bent, ontvangt u van ons een aanvraagformulier Verklaring Omtrent het Gedrag Natuurlijke Personen (VOG NP). Met dit aanvraagformulier kunt u een VOG aanvragen bij de gemeente waar u ingeschreven staat. De verklaring mag niet ouder zijn dan 18 maanden.

  Recente pasfoto

  De pasfoto komt op uw Sportpatent. Schrijf uw naam en geboortedatum op de achterkant van de pasfoto.

  Kopie Radarpatent

  U hoeft alleen uw radarpatent mee te sturen als u uw radarbevoegdheid op het Sportpatent vermeld wil hebben. Heeft u uw radardiploma bij het CBR gehaald? Dan hoeft u geen kopie mee te sturen.

  Vrijstelling mogelijk?

  Ja, voor 'Originele of kopie Geneeskundige verklaring' is vrijstelling mogelijk.

  Nee, voor de overige voorwaarden is geen vrijstelling mogelijk.

  feedback