Welk soort vaarbewijs heb ik nodig?

Rijnpatent

Met een Rijnpatent mag u op (een deel van) de Rijn varen tussen het Spijksche Veer (km 857,40) en Bazel (Mittlere Rheinbrucke km 166,64). Op welk deel u mag varen, hangt af van het gebied waarover u examen heeft gedaan.

Geldigheidsduur

  • Het vaarbewijs is geldig tot 3 maanden na uw 50e verjaardag
  • U moet uw vaarbewijs vernieuwen als u 50, 55, en 60 jaar wordt
  • Vanaf 65 jaar moet u het vaarbewijs jaarlijks vernieuwen

Rijnpatent aanvragen / bijschrijven Radarpatent

Nederlandse deel van de Rijn 1e keer aanvragen/bijschrijven radarDuitse deel van de Rijn 1e keer aanvragen/bijschrijven radar

Rijnpatent uitbreiden / bijschrijven Radarpatent

Rijnpatent uitbreiden/bijschrijven radar

Rijnpatent vernieuwen / bijschrijven Radarpatent

Rijnpatent vernieuwen/bijschrijven radar

feedback