Binnenvaart

Wijzigingen vanaf 18 januari 2022

Er is nieuwe wet- en regelgeving in de maak voor de binnenvaart, namelijk de Richtlijn (EU) 2017/2397 ‘de erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart’. Door deze Richtlijn gaan de binnenvaart theorie- en praktijkexamens veranderen.

Op deze pagina en in de veel gestelde vragen vindt u alle informatie over de wijzigingen en wat dit voor u betekent.

Ingangsdatum Richtlijn

De ingangsdatum waarop alle onderstaande wijzigingen in moet gaan is 18 januari 2022. Echter, wegens omstandigheden is er vertraging ontstaan in de implementatie van de Richtlijn. Dat betekent dat het CBR voorlopig nog de huidige binnenvaart examens blijft afnemen, maar wel met aanvullende voorwaarden.

Na verloop van tijd zal er worden overgestapt op nieuwe theorie- en praktijkexamens, zowel voor schipper als matroos.

EU kwalificatiecertificaat schipper

Vanaf 18 januari geeft het CBR geen (beperkt) groot vaarbewijzen en Rijnpatenten meer uit. In plaats daarvan komt het EU kwalificatiecertificaat schipper. Aan dit kwalificatiecertificaat worden aanvullende eisen gesteld. Om daar aan te voldoen moet u naast de huidige examens o.a. ook een theoretisch overgangsexamen doen.

Hieronder ziet u een overzicht van de nieuwe vaardocumenten en aan welke oude vaarbewijzen deze gelijkwaardig zijn:

Nieuw vaardocument Gelijkwaardig aan
Kwalificatiecertificaat matroos in dienstboekje functie matroos in dienstboekje
EU kwalificatiecertificaat schipper (beperkt) groot vaarbewijs B (rivieren, kanalen en meren)
EU kwalificatiecertificaat schipper met specifieke vergunning maritieme wateren (bijschrijving M) (beperkt) groot vaarbewijs A (alle binnenwateren)
EU kwalificatiecertificaat schipper met specifieke vergunning radar (bijschrijving R) radarpatent
EU kwalificatiecertificaat schipper met specifieke vergunning voor het varen op de Rijn (kmr) Rijnpatent
EU kwalificatiecertificaat LNG LNG verklaringOvergangsexamen schipper

Als u vóór 1 september 2022 bent gestart met de examens voor het (beperkt) groot vaarbewijs A of B en voor minimaal één van deze examens geslaagd bent, mag u dit examentraject afmaken. De huidige examens toetsen namelijk al een groot gedeelte van de eisen om een EU kwalificatiecertificaat schipper te kunnen aanvragen. In aanvulling daarop moet u ook aan de volgende eisen voldoen:

  • overgangstheorie-examen
  • navigatie 1
  • in totaal 4 jaar vaartijd voor het aanvragen van het EU kwalificatiecertificaat schipper

Na 1 september 2022 wordt het navigatie 1 examen vervangen door twee praktijkexamens schipper. In totaal moet u dan 3 jaar vaartijd kunnen aantonen.

Voor EU kwalificatiecertificaat schipper met bijschrijving maritieme wateren moet u ook de theorie-examens navigatie 2 en reglementen 2 doen. Deze twee examens worden op den duur vervangen door het theorie-examen maritieme wateren.

Overige vaardocumenten

Voor nu worden er alleen aanvullende eisen gesteld om het EU kwalificatiecertificaat schipper te behalen. Voor de overige vaarbewijzen geldt dat de huidige examens afgenomen blijven worden, waarna de nieuwe vaardocumenten worden uitgegeven. Zodra de nieuwe wet- en regelgeving rond is, zullen ook deze examens veranderen. In dit overzicht ziet u alvast de nieuwe instroomeisen en routes om de gewenste kwalificatie te behalen.Geldigheid huidige vaarbewijzen

Onder de nieuwe wet- en regelgeving blijven de huidige vaarbewijzen nog geldig voor een periode van 10 jaar, dus tot 18 januari 2032. Tijdens deze periode is het wel de bedoeling dat deze vaarbewijzen worden omgewisseld voor de nieuwe kwalificatiecertificaten schipper. Hieronder leest u hoe u dat doet.

Omwisselen vaarbewijs

U kunt na 18 januari 2022 uw huidige Nederlandse vaarbewijs bij het CBR omwisselen voor een EU kwalificatiecertificaat schipper, zodra u deze moet verlengen i.v.m. uw leeftijd of wanneer het vaarbewijs kwijt of gestolen is. Dit doet u op de bekende manier middels een aanvraagformulier. Het kwalificatiecertificaat schipper wordt in eerste instantie alleen digitaal (PDF) uitgegeven. Het digitale kwalificatiecertificaat schipper ontvangt u via de e-mail.

Vrijstellingen

Momenteel wordt onderzocht welke diploma’s vrijstellingen opleveren onder de Richtlijn. Voor nu blijven de huidige vrijstellingen in gebruik.


feedback