Binnenvaart

Voorbeeldvragen theorie-examens binnenvaart


Er waait een wind met de kracht 7 op de schaal van Beaufort.
Wat is dit voor een wind?

A. Een harde wind.
B. Een krachtige wind.
C. Een matige wind.

Juiste antwoord: A

Bedienen Vaartuig en Landingbehandeling (BVLSP)


Hoe moet een tankschip gelost worden?

A. Het schip moet voorover blijven liggen.
B. Het schip moet achterover blijven liggen.
C. Het schip moet gelijklastig blijven liggen.

Juiste antwoord: B

Scheepswerktuigkunde, Elektriciteit, Elektronica en Meet- en Regeltechniek (BVSER)

Een afsluiter in de lenskleppenkast heeft een losse klep. Wat is de functie van deze losse klep?

A. Om instromen van buitenboordwater te voorkomen.
B. Om het systeem te kunnen aftappen bij vorst.
C. Om het systeem te kunnen vullen.

Juiste antwoord: A

Onderhoud, Gezondheid en Veiligheid (BVGVM)


Wat staat er op het bordje dat op de buitenzijde van de gasflessenkast moet zijn
aangebracht?

A. Verboden te openen.
B. Verboden te roken.
C. Verboden toegang.

Juiste antwoord: B

Communicatie (BVCOM)


Hoelang moet een schipper het ongeldig gemaakte vaartijdenboek na de laatste aantekening aan boord bewaren?

A. Drie maanden.
B. Zes maanden.
C. Negen maanden.

Juiste antwoord: B

Regelementen (BVREG)


In een vak van de vaarweg staat dit teken (A4).

Bord binnenvaart met rode rand, zwarte pijlen

(rode rand, zwarte pijlen)

Wat betekent dit?

A. Bakboord wal varen is verboden.
B. Bakboord wal varen is verplicht.
C. Ontmoeten en voorbijvaren is verboden.

Juiste antwoord: C

Maritieme Wateren (BVMW)

Een schipper wil van Hansweert naar Terneuzen varen. Er staat een harde, noordwesten wind.

Op welk tijdstip moet de schipper vertrekken voor de meest veilige oversteek?

A. Op het moment van half tij tussen laagwater en hoogwater te Terneuzen.
B. Op het moment dat het net hoogwater is geweest te Hansweert.
C. Op het moment dat bij aankomst voor Terneuzen de vloed net is begonnen.

Juiste antwoord: C

Radar Theorie (BVRT)


De bochtaanwijzer geeft de draaisnelheid per minuut aan.

Wanneer kunnen afwijkingen voorkomen?

A. Bij een slingerend schip.
B. Als het schip onder een brug doorvaart.
C. Bij grote vaarsnelheid.

Juiste antwoord: A

Nationale en Internationale Vervoersmarkt (BVNIV)


Een lading kleding uit China is in Rotterdam overgeladen op een binnenvaartschip. Dit schip is daarna naar Antwerpen gevaren. Het vervoer Rotterdam – Antwerpen is intracommunautair goederenvervoer.

Waar zijn de douanerechten betaald?

A. In China.
B. In Rotterdam.
C. In Antwerpen.

Juiste antwoord: B

Kennis van de Rijn (BVKR)


Gebruik onderstaande afbeelding voor de beantwoording van de vraag.

Ter hoogte van Niederlahnstein kmr 586,5 ligt een grond. Hoe heet deze grond?

A. Neue Bretzel.
B. Johannis-Grund.
C. Nette-Grund.

Juiste antwoord: B

Illustratieve weergave van een binnenvaartwater