Zeilbewijs

Zeilbewijs vernieuwen

Uw zeilbewijs moet u elke 13 jaar vernieuwen. Daarna moet u het zeilbewijs vernieuwen als u 60, 65 en 70 jaar wordt. Vanaf 70 jaar moet u het zeilbewijs om de 2 jaar vernieuwen. Als u het zeilbewijs wilt vernieuwen, moet u aan de onderstaande voorwaarden voldoen. De kosten voor een zeilbewijs zijn:

€ 31,25

Heeft u een buitenlands zeilbewijs? Dan moet u het zeilbewijs vernieuwen in het land waar u het de eerste keer heeft gekregen.

Aanvraagformulier vernieuwen zeilbewijs

U kunt het aanvraagformulier digitaal invullen, opslaan en printen. U stuurt het formulier naar:

CBR divisie CCV
Postbus 1810
2280 DV Rijswijk

Vervolgens ontvangt u een brief met betalingsgegevens. Na betaling stuurt het CBR het zeilbewijs binnen twee weken naar u toe.

Recente pasfoto

De pasfoto komt op het zeilbewijs. Schrijf uw naam en geboortedatum op de achterkant van de pasfoto.

Kopie Geneeskundige verklaring

Voor een Geneeskundige verklaring moet u zich laten keuren door een keuringsarts. Dit kan alleen bij een aangewezen keuringsarts. Meer informatie vindt u op de website van ILenT. De Geneeskundige verklaring die u meestuurt, mag niet ouder zijn dan drie maanden.

Kopie radarbevoegdheid

Als u uw zeilbewijs vernieuwt, omdat u de radarbevoegdheid vermeld wilt hebben, dan moet u een kopie van uw radarpatent meesturen.

Heeft u uw radardiploma bij het CBR gehaald? Dan hoeft u geen kopie mee te sturen.

Vrijstelling mogelijk?

Ja, voor 'kopie Geneeskundige verklaring' is vrijstelling mogelijk.

Nee, voor de overige voorwaarden is geen vrijstelling mogelijk.

feedback