Zeilbewijs

Zeilbewijs verlengen

Uw zeilbewijs moet u elke 13 jaar verlengen. Daarna moet u het zeilbewijs vernieuwen als u 60, 65 en 70 jaar wordt. Vanaf 70 jaar moet u het zeilbewijs om de 2 jaar vernieuwen. Als u het zeilbewijs wilt vernieuwen, moet u aan de onderstaande voorwaarden voldoen. De kosten voor een zeilbewijs zijn:

€ 31,25

Heeft u een buitenlands zeilbewijs? Dan moet u het zeilbewijs verlengen in het land waar u het de eerste keer heeft gekregen.

Aanvraagformulier verlengen zeilbewijs

U kunt het aanvraagformulier digitaal invullen, opslaan en printen. U stuurt het formulier naar:

CBR divisie CCV
Postbus 1810
2280 DV Rijswijk

Vervolgens ontvangt u een brief met betalingsgegevens. Na betaling stuurt het CBR het zeilbewijs binnen twee weken naar u toe.

Aanvraag zeilbewijs verlengen en bijschrijving radar

Recente pasfoto

De pasfoto komt op het zeilbewijs. Schrijf uw naam en geboortedatum op de achterkant van de pasfoto.

Kopie Geneeskundige verklaring

Voor een geneeskundige verklaring moet u zich laten keuren door een keuringsarts. Dit kan alleen bij een door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aangewezen keuringsarts. Meer informatie vindt u op de website van ILenT. De geneeskundige verklaring die u meestuurt, mag niet ouder zijn dan drie maanden.

Bent u in het bezit van een zeevaartkeuring die niet ouder is dan 3 maanden? Dan kunt u de zeevaartkeuring in combinatie met de gezondheidsverklaring binnenvaart opsturen, in plaats van de geneeskundige verklaring.

Kopie radarbevoegdheid

Als u uw zeilbewijs verlengt, omdat u de radarbevoegdheid vermeld wilt hebben, dan moet u een kopie van uw radarpatent meesturen.

Heeft u uw radardiploma bij het CBR gehaald? Dan hoeft u geen kopie mee te sturen.

Vrijstelling mogelijk?

Ja, voor 'kopie Geneeskundige verklaring' is vrijstelling mogelijk.

Nee, voor de overige voorwaarden is geen vrijstelling mogelijk.