Zeilbewijs

Zeilbewijs 1e keer aanvragen

Als u voor de eerste keer een Zeilbewijs aanvraagt moet u aan de onderstaande voorwaarden voldoen. De kosten voor een Zeilbewijs zijn:

€ 64,30

Aanvraagformulier zeilbewijs

U kunt het aanvraagformulier digitaal invullen, opslaan en printen. U stuurt het formulier naar:

CBR divisie CCV
Postbus 1810
2280 DV Rijswijk

Vervolgens ontvangt u een brief met betalingsgegevens. Na betaling stuurt het CBR het Zeilbewijs binnen twee weken naar u toe.

Aanvraag zeilbewijs, en/of bijschrijving radar

Diploma

U moet in het bezit zijn van het diploma Schipper zeilvaart (CBR) of het diploma Stuurman kleine zeilvaart (Enkhuizer Zeevaartschool).

Kopie Geneeskundige verklaring

Voor een geneeskundige verklaring moet u zich laten keuren door een keuringsarts. Dit kan alleen bij een door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aangewezen keuringsarts. Meer informatie vindt u op de website van ILenT. De geneeskundige verklaring die u meestuurt, mag niet ouder zijn dan drie maanden.

Bent u in het bezit van een zeevaartkeuring die niet ouder is dan 3 maanden? Dan kunt u de zeevaartkeuring in combinatie met de gezondheidsverklaring binnenvaart opsturen, in plaats van de geneeskundige verklaring.

Kopie vaartijdverklaring

Om het zeilbewijs aan te kunnen vragen, moet u 360 vaardagen aan boord van een van een bedrijfsmatig zeilschip kunnen aantonen. Dit doet u door middel van een kopie van uw vaartijdverklaring. De vaartijdverklaring vraagt u aan bij de Stichting Afvalstoffen Binnenvaart (SAB).

Vaartijd

Recente pasfoto

De pasfoto komt op het Zeilbewijs. Schrijf uw naam en geboortedatum op de achterkant van de pasfoto.

Kopie radarbevoegdheid

De radarbevoegdheid kan op het zeilbewijs worden vermeld. U hoeft alleen een kopie van uw radarbevoegdheid mee te sturen, als u het radardiploma niet bij het CBR hebt behaald.

Vrijstelling mogelijk?

Ja, voor 'Kopie Geneeskundige verklaring' is vrijstelling mogelijk.

Ja, voor 'Kopie vaartijdverklaring' is vaartijdvermindering mogelijk.

Voor de overige voorwaarden is geen vrijstelling mogelijk.