Vrijstellingsbewijs Schipper rondvaartboot van het Amsterdamse grachtentype

Vrijstellingsbewijs schipper rondvaartboot Amsterdams grachtentype aanvragen

Als u voor de eerste keer een Vrijstellingsbewijs schipper rondvaartboot van het Amsterdamse grachtentype aanvraagt, moet u aan onderstaande voorwaarden voldoen. De kosten voor een vrijstellingsbewijs zijn:

€ 64,30

Aanvraagformulier Vrijstellingsbewijs schipper rondvaartboot

U kunt het aanvraagformulier digitaal invullen, opslaan en printen. U stuurt het formulier naar:

CBR divisie CCV
Postbus 1810
2280 DV Rijswijk

Vervolgens ontvangt u een brief met betalingsgegevens. Na verwerking van de betaling wordt het vrijstellingsbewijs per post aan u verstuurd.

Aanvraagformulier Vrijstellingsbewijs schipper rondvaartboot van het Amsterdamse grachtentype

Verklaring of diploma

Als u een zij-instromer bent, moet in het bezit zijn van de Verklaring praktijkexamen schipper rondvaartboot beperkt vaargebied.

Schippers die in het bezit zijn van het MBO-diploma schipper rondvaartboot beperkt vaargebied van het NOVA college kunnen ook het vrijstellingsbewijs aanvragen.

Minimumleeftijd

U moet minimaal 21 jaar zijn om het Vrijstellingsbewijs schipper rondvaartboot van het Amsterdamse grachtentype aan te kunnen vragen.

Kopie Geneeskundige verklaring

Voor een geneeskundige verklaring moet u zich laten keuren door een keuringsarts. Dit kan alleen bij een door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aangewezen keuringsarts. Meer informatie vindt u op de website van ILenT. De geneeskundige verklaring die u meestuurt, mag niet ouder zijn dan drie maanden.

Bent u in het bezit van een zeevaartkeuring die niet ouder is dan 3 maanden? Dan kunt u de zeevaartkeuring in combinatie met de gezondheidsverklaring binnenvaart opsturen, in plaats van de geneeskundige verklaring.

Kopie vaartijdverklaring

U moet beschikken over minstens 180 vaardagen. Maak hiervoor een kopie van de vaartijdverklaring die u heeft aangevraagd bij de Stichting Afvalstoffen Binnenvaart (SAB). De vaartijdverklaring mag niet ouder zijn dan 3 maanden.

Vaartijd

Kopie Klein vaarbewijs I

Heeft u uw Klein vaarbewijs I bij het CBR gehaald? Dan hoeft u geen kopie mee te sturen. In elk ander geval stuurt u een kopie van uw Klein vaarbewijs I naar ons op.

Kopie marifooncertificaat

Het bedieningscertificaat voor marifonie wordt afgegeven door de Rijksinspectie
Digitale Infrastructuur
 (voorheen Agentschap Telecom).

Recente pasfoto

De pasfoto komt op het vrijstellingsbewijs. Schrijf uw naam en geboortedatum op de achterkant van de pasfoto.

Vrijstelling mogelijk?

Nee, bij geen van deze voorwaarden is vrijstelling mogelijk.