Vaardocumenten, vergunningen en diploma’s

Vrijstelling Geneeskundige verklaring

Als u een vaardocument wilt aanvragen of de geldigheid daarvan wilt verlengen, moet u in veel gevallen een Geneeskundige verklaring met het aanvraagformulier meesturen. Maar in sommige gevallen krijgt u vrijstelling voor de Geneeskundige verklaring. Op deze pagina leest u daar meer over.

Zeevaartkeuring

Als u onlangs een zeevaartkeuring heeft gehad en een positieve uitslag heeft ontvangen, dan hoeft u geen Geneeskundige verklaring op te sturen. U mag dan het keuringsbewijs van de zeevaartkeuring en een gezondheidsverklaring opsturen. De zeevaartkeuring van de lichamelijke geschiktheid mag niet ouder zijn dan drie maanden.

U kunt de gezondheidsverklaring hieronder gratis downloaden. De gezondheidsverklaring mag niet langer dan zes maanden geleden zijn ingevuld en ondertekend.

Eigen verklaring wordt Gezondheidsverklaring
De eigen verklaring heeft een nieuwe naam: gezondheidsverklaring. Met deze verklaring geven kandidaten informatie over hun lichamelijke en geestelijke gezondheid, zodat het CBR kan bepalen of iemand geschikt is om te varen en/of er nog een aanvullende verklaring of oordeel van een arts nodig is.