Sportpatent

Sportpatent vernieuwen

Uw sportpatent moet u elke 13 jaar vernieuwen. Daarna moet u het sportpatent vernieuwen als u 60, 65 en 70 jaar wordt. Vanaf 70 jaar moet u het sportpatent om de 2 jaar vernieuwen.

Als u uw sportpatent wilt vernieuwen, moet u aan de onderstaande voorwaarden voldoen. De kosten voor het vernieuwen van het sportpatent zijn:

€ 32,10

Aanvraagformulier sportpatent

U kunt het aanvraagformulier digitaal invullen, opslaan en printen. U stuurt het formulier naar:

CBR divisie CCV
Postbus 1810
2280 DV Rijswijk

Vervolgens ontvangt u een brief met betalingsgegevens. Na betaling stuurt het CBR het sportpatent binnen twee weken naar u toe.

Kopie Geneeskundige verklaring

Voor een Geneeskundige verklaring moet u zich laten keuren door een keuringsarts. Dit kan alleen door een door het ministerie aangewezen keuringsarts. Meer informatie vindt u op de website van ILenT. De Geneeskundige verklaring die u meestuurt, mag niet ouder zijn dan drie maanden.

Recente pasfoto

De pasfoto komt op uw sportpatent. Schrijf uw naam en geboortedatum op de achterkant van de pasfoto.

Huidig sportpatent

Bij een vernieuwing van het sportpatent moet het huidige sportpatent worden ingeleverd.

Kopie radarbevoegdheid

De radarbevoegdheid kan op het sportpatent worden vermeld. U hoeft alleen een kopie van uw radarbevoegdheid mee te sturen, als u het radardiploma niet bij het CBR hebt behaald.

feedback