Sportpatent

Sportpatent 1e keer aanvragen

Als u voor de eerste keer een sportpatent aanvraagt moet u aan de onderstaande voorwaarden voldoen. De kosten voor een sportpatent zijn:

€ 64,30

Aanvraagformulier sportpatent

U kunt het aanvraagformulier digitaal invullen, opslaan en printen. U stuurt het formulier naar:

CBR divisie CCV
Postbus 1810
2280 DV Rijswijk

Vervolgens ontvangt u een brief met betalingsgegevens. Na betaling stuurt het CBR het sportpatent binnen twee weken naar u toe.

Diploma sportpatent

U moet in het bezit zijn van het diploma sportpatent.

Rijnreizen

U moet kunnen aantonen dat u op een schip tussen de 15 en 25 meter de gewenste zone(s) van de Rijn een aantal keer hebt bevaren. Dit kan op verschillende manieren.

  • Met een kopie Rijnreizenverklaring. Deze vraagt u aan bij de Stichting Afvalstoffen Binnenvaart (SAB) en mag niet ouder zijn dan 18 maanden. U toont aan dat u binnen een tijdvak van 10 jaar minstens 16 keer de gewenste zone(s) van de Rijn hebt bevaren, waarvan in de laatste 3 jaar minimaal 3 keer in beide richtingen.

Of

  • Met een verklaring van een door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat erkende opleider. U toont aan dat u binnen het jaar voor de aanvraag van het examen, de gewenste zone(s) van de Rijn ten minste viermaal in elke richting hebt bevaren.

Kopie Geneeskundige verklaring

Voor een Geneeskundige verklaring moet u zich laten keuren door een keuringsarts. Dit kan alleen bij een aangewezen keuringsarts. Meer informatie vindt u op de website van ILenT. De Geneeskundige verklaring die u meestuurt, mag niet ouder zijn dan drie maanden.

Kopie Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Nadat u voor het examen geslaagd bent, ontvangt u van ons een aanvraagformulier Verklaring Omtrent het Gedrag Natuurlijke Personen (VOG NP). Met dit aanvraagformulier kunt u een VOG aanvragen bij de gemeente waar u ingeschreven staat. De verklaring mag niet ouder zijn dan 18 maanden.

Recente pasfoto

De pasfoto komt op uw sportpatent. Schrijf uw naam en geboortedatum op de achterkant van de pasfoto.

Klein vaarbewijs II

U moet in het bezit zijn van een klein vaarbewijs II.

Kopie radarbevoegdheid

De radarbevoegdheid kan op het sportpatent worden vermeld. U hoeft alleen een kopie van uw radarbevoegdheid mee te sturen, als u het radardiploma niet bij het CBR hebt behaald.

Vrijstelling mogelijk?

Ja, voor 'Kopie Geneeskundige verklaring' is vrijstelling mogelijk.

Voor de overige voorwaarden is geen vrijstelling mogelijk.

feedback