Sportpatent

Sportpatent 1e keer aanvragen

Als u voor de eerste keer een sportpatent aanvraagt moet u aan de onderstaande voorwaarden voldoen. De kosten voor een sportpatent zijn:

€ 64,30

Aanvraagformulier sportpatent

U kunt het aanvraagformulier digitaal invullen, opslaan en printen. U stuurt het formulier naar:

CBR divisie CCV
Postbus 1810
2280 DV Rijswijk

Vervolgens ontvangt u een brief met betalingsgegevens. Na betaling stuurt het CBR het sportpatent binnen twee weken naar u toe.

Aanvraagformulier Sportpatent

Hoe ziet het sportpatent eruit?

Diploma sportpatent

U moet in het bezit zijn van het diploma sportpatent.

Kopie Rijnreizenverklaring

Om een sportpatent aan te vragen, moet u kunnen aantonen dat u de afgelopen 3 jaar minstens 3 keer stroomopwaarts en 3 keer stroomafwaarts de gewenste zone(s) van de Rijn hebt bevaren. Maak hiervoor een kopie van de Rijnreizenverklaring die u hebt aangevraagd bij de Stichting Afvalstoffen Binnenvaart(SAB). De Rijnreizenverklaring mag niet ouder zijn dan 18 maanden.

Tijdens al deze reizen moet u in het stuurhuis aanwezig zijn. U moet op zijn minst tijdens een reis stroomopwaarts en tijdens een reis stroomafwaarts zelfstandig de koers en snelheid van het vaartuig bepaald hebben.

Vaartijd

  Kopie Geneeskundige verklaring

  Voor een geneeskundige verklaring moet u zich laten keuren door een keuringsarts. Dit kan alleen bij een door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aangewezen keuringsarts. Meer informatie vindt u op de website van ILenT. De geneeskundige verklaring die u meestuurt, mag niet ouder zijn dan drie maanden.

  Bent u in het bezit van een zeevaartkeuring die niet ouder is dan 3 maanden? Dan kunt u de zeevaartkeuring in combinatie met de gezondheidsverklaring binnenvaart opsturen, in plaats van de geneeskundige verklaring.

  Recente pasfoto

  De pasfoto komt op uw sportpatent. Schrijf uw naam en geboortedatum op de achterkant van de pasfoto.

  Klein vaarbewijs II

  U moet in het bezit zijn van een klein vaarbewijs II.

  Kopie radarbevoegdheid

  De radarbevoegdheid kan op het sportpatent worden vermeld. U hoeft alleen een kopie van uw radarbevoegdheid mee te sturen, als u het radardiploma niet bij het CBR hebt behaald.

  Vrijstelling mogelijk?

  Ja, voor 'Kopie Geneeskundige verklaring' is vrijstelling mogelijk.

  Voor de overige voorwaarden is geen vrijstelling mogelijk.