Vaardocumenten, vergunningen en diploma’s

Specifieke vergunning voor varen met behulp van radar

De specifieke vergunning voor het varen met behulp van radar laat u bijschrijven op het EU kwalificatiecertificaat schipper. Met deze specifieke vergunning mag u op alle binnenwateren in Nederland en op de hele Rijn met behulp van radar varen.

Examens

Om de specifieke vergunning voor het varen met behulp van radar bij te kunnen schrijven op het EU kwalificatiecertificaat schipper, moet u het diploma radar behalen. Hiervoor moet u binnen één jaar slagen voor de onderstaande examens:

Radar theorie-examen (BVRT)

Radar praktijkexamen (BVRP)

Diploma

Nadat u bent geslaagd voor beide examens ontvangt u het diploma radar.

Vrijstelling

Voor deze examens is geen vrijstelling mogelijk.

Geldigheidsduur

De geldigheid van de specifieke vergunning voor het varen met behulp van radar hangt samen met de geldigheid van het EU kwalificatiecertificaat schipper waar het op bijgeschreven staat.

Specifieke vergunning voor het varen met behulp van radar aanvragen

Specifieke vergunning aanvragen

Radarbevoegdheid zeevaart

Bent u in het bezit van het bewijs van bevoegdheid van radarwaarnemer en/of radarnavigator vanuit de zeevaart? En wilt u op de binnenwateren met een zeegaand schip met behulp van radar varen? Dan moet u het theorie- en praktijkexamen radar binnenvaart doen, om in het bezit te komen van de specifieke vergunning voor het varen met behulp van radar. Dit kan alleen als u ook in het bezit bent van het Kwalificatiecertificaat schipper.

Het bewijs van bevoegdheid van radarwaarnemer en/of radarnavigator (zeevaart) is alleen gelijkwaardig aan de specifieke vergunning voor het varen met behulp van radar binnenvaart, op een beperkt aantal aangewezen vaarwegen. Hiervoor verwijzen wij u naar Artikel 1.11 van de Binnenvaartregeling lid 2b en Artikel 4.06 Binnenvaartpolitiereglement lid 3 en 4, verwijzend naar Artikel 3 Regeling radarinstallaties en bochtaanwijzers 1995 lid 1 t/m 4.

Voor opleiders

Bent u opleider en wilt u een radarsimulator door het CBR laten certificeren om de praktijkexamens radar te verzorgen? Of wilt u de huidige certificering verlengen?
Kijk dan bij Erkenning/certificering.