Specifieke vergunning voor het varen op de Rijn

Specifieke vergunning voor het varen op de Rijn uitbreiden

Als u uw specifieke vergunning voor het varen op de Rijn wilt uitbreiden, moet u aan de onderstaande voorwaarden voldoen. De kosten voor de vergunning zijn:

€ 32,10

Positief examenresultaat voor een of meerdere examens

Aanvraagformulier specifieke vergunning voor het varen op de Rijn

U kunt het aanvraagformulier digitaal invullen, opslaan en printen. U stuurt het formulier naar:

CBR divisie CCV
Postbus 1810
2280 DV Rijswijk

Vervolgens ontvangt u een brief met betalingsgegevens. Na verwerking van de betaling krijgt u een e-mail waarin staat dat u het EU kwalificatiecertificaat met de bijgewerkte Rijnzones kunt downloaden op Mijn CBR. Als u niet over een DigiD beschikt, wordt het vaardocument naar uw e-mailadres verzonden.

Aanvraag EU-kwalificatiecertificaat schipper bijschrijving specifieke vergunningen

Examen Kennis van de Rijn

Examen Kennis van de Rijn

Kopie Rijnreizenverklaringverklaring

Om de gewenste zone(s) bij te kunnen schrijven op het EU-kwalificatiecertificaat schipper, moet u kunnen aantonen dat u de afgelopen 3 jaar minstens 3 keer stroomopwaarts en 3 keer stroomafwaarts deze zone(s) van de Rijn hebt bevaren. Maak hiervoor een kopie van de Rijnreizenverklaring die u hebt aangevraagd bij de Stichting Afvalstoffen Binnenvaart (SAB). De Rijnreizenverklaring mag niet ouder zijn dan 18 maanden.

Tijdens al deze reizen moet u in het stuurhuis aanwezig zijn. U moet op zijn minst tijdens een reis stroomopwaarts en tijdens een reis stroomafwaarts zelfstandig de koers en snelheid van het vaartuig bepaald hebben.

Vaartijd

Recente pasfoto

De pasfoto komt op het kwalificatiecertificaat schipper. Schrijf uw naam en geboortedatum op de achterkant van de pasfoto.

Geneeskundige verklaring niet nodig

Voor het toevoegen of uitbreiden van de specifieke vergunning voor het varen op de Rijn aan het Kwalificatiecertificaat schipper hoeft u geen Geneeskundige verklaring op te sturen.

Buitenlands kwalificatiecertificaat schipper

Heeft u een kwalificatiecertificaat schipper dat in het buitenland is afgegeven en wilt u hierop een specifieke vergunning laten bijschrijven? Stuur dan een kopie van uw kwalificatiecertificaat schipper mee met de aanvraag.

Vrijstelling mogelijk?

Nee, voor deze voorwaarden is vrijstelling niet mogelijk.