Specifieke vergunning voor het varen op de Rijn

Specifieke vergunning voor het varen op de Rijn 1e keer aanvragen

Als u voor de eerste keer een specifieke vergunning voor het varen op de Rijn aanvraagt moet u aan onderstaande voorwaarden voldoen. De kosten voor een specifieke vergunning voor het varen op de Rijn zijn:

Aanvraag EU kwalificatiecertificaat schipper + specifieke vergunning Rijn                      

€ 64,30


Bijschrijving specifieke vergunning Rijn op reeds afgegeven EU kwalificatiecertificaat schipper  

€ 32,10

Aanvraagformulier specifieke vergunning voor het varen op de Rijn

U kunt het aanvraagformulier digitaal invullen, opslaan en printen. U stuurt het formulier naar:

CBR divisie CCV
Postbus 1810
2280 DV Rijswijk

Vervolgens ontvangt u een brief met betalingsgegevens. Na verwerking van de betaling krijgt u een e-mail waarin staat dat u het EU kwalificatiecertificaat met de specifieke vergunning voor het varen op de Rijn kunt downloaden op Mijn CBR. Als u niet over een DigiD beschikt, wordt het vaardocument naar uw e-mailadres verzonden.

Diploma

U moet in het bezit zijn van het diploma Schipper Rijnvaart.

Kopie Rijnreizenverklaring

Om de gewenste zone(s) bij te kunnen schrijven op het EU kwalificatiecertificaat schipper, moet u kunnen aantonen dat u binnen een tijdvak van 10 jaar minstens 16 keer die zone(s) van de Rijn hebt bevaren, waarvan in de laatste 3 jaar minimaal 3 keer in beide richtingen. Maak hiervoor een kopie van de Rijnreizenverklaring die u heeft aangevraagd bij de Stichting Afvalstoffen Binnenvaart (SAB). De Rijnreizenverklaring mag niet ouder zijn dan 18 maanden.

VOG niet langer nodig

Met de invoering van het nieuwe RSP op 1 april 2023 is het niet langer nodig om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) in te dienen bij de aanvraag van een specifieke vergunning voor het varen op de Rijn.

Recente pasfoto

De pasfoto komt op het kwalificatiecertificaat schipper. Schrijf uw naam en geboortedatum op de achterkant van de pasfoto.

Buitenlands kwalificatiecertificaat schipper

Heeft u een kwalificatiecertificaat schipper dat in het buitenland is afgegeven en wilt u hierop een specifieke vergunning laten bijschrijven? Stuur dan een kopie van uw kwalificatiecertificaat schipper mee met de aanvraag.

Vrijstelling mogelijk?

Nee, voor deze voorwaarden is geen vrijstelling mogelijk.

Omwisselen en bijschrijven

In verband met de overgang naar het EU kwalificatiecertificaat schipper is het niet altijd direct mogelijk dat het CBR de specifieke vergunning voor het varen op de Rijn uitgeeft. Als u in het bezit bent van een Nederlands Rijnpatent, of een Nederlands Groot vaarbewijs, dan kunt u deze bij ons omwisselen voor een EU kwalificatiecertificaat schipper met de specifieke vergunning voor het varen op de Rijn. Bent u ook in het bezit van een Belgisch Rijnpatent, dan kunt u een verzoek indienen voor eventuele bijschrijving van de Rijnzones op uw EU kwalificatiecertificaat. Verder kunnen en mogen wij buitenlandse vaardocumenten niet omwisselen voor een EU kwalificatiecertificaat. Dit zijn erkende vaardocumenten die eerst moet worden omgewisseld voor een EU kwalificatiecertificaat schipper in het land waar het vaardocument is uitgegeven. Zodra u in het bezit bent van een EU kwalificatiecertificaat schipper, kunt u bij ons de specifieke vergunning voor het varen op de Rijn aanvragen.

feedback