Specifieke vergunning voor het varen op de Rijn

Specifieke vergunning voor het varen op de Rijn 1e keer aanvragen

Als u voor de eerste keer een specifieke vergunning voor het varen op de Rijn aanvraagt moet u aan onderstaande voorwaarden voldoen. De kosten voor een specifieke vergunning voor het varen op de Rijn zijn:

Aanvraag EU-kwalificatiecertificaat schipper + specifieke vergunning Rijn                      

€ 64,30


Bijschrijving specifieke vergunning Rijn op reeds afgegeven EU-kwalificatiecertificaat schipper  

€ 32,10

Aanvraagformulier specifieke vergunning voor het varen op de Rijn

U kunt het aanvraagformulier digitaal invullen, opslaan en printen. U stuurt het formulier naar:

CBR divisie CCV
Postbus 1810
2280 DV Rijswijk

Vervolgens ontvangt u een brief met betalingsgegevens. Na verwerking van de betaling krijgt u een e-mail waarin staat dat u het EU-kwalificatiecertificaat met de specifieke vergunning voor het varen op de Rijn kunt downloaden op Mijn CBR. Als u niet over een DigiD beschikt, wordt het vaardocument naar uw e-mailadres verzonden.

Aanvraag EU-kwalificatiecertificaat schipper bijschrijving specifieke vergunningen

Diploma

U moet in het bezit zijn van het diploma Schipper Rijnvaart.

Kopie Rijnreizenverklaring

Om de gewenste zone(s) bij te kunnen schrijven op het EU-kwalificatiecertificaat schipper, moet u kunnen aantonen dat u de afgelopen 3 jaar minstens 3 keer stroomopwaarts en 3 keer stroomafwaarts deze zone(s) van de Rijn hebt bevaren. Maak hiervoor een kopie van de Rijnreizenverklaring die u hebt aangevraagd bij de Stichting Afvalstoffen Binnenvaart (SAB). De Rijnreizenverklaring mag niet ouder zijn dan 18 maanden.

Tijdens al deze reizen moet u in het stuurhuis aanwezig zijn. U moet op zijn minst tijdens een reis stroomopwaarts en tijdens een reis stroomafwaarts zelfstandig de koers en snelheid van het vaartuig bepaald hebben.

Vaartijd

VOG niet langer nodig

Met de invoering van het nieuwe RSP op 1 april 2023 is het niet langer nodig om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) in te dienen bij de aanvraag van een specifieke vergunning voor het varen op de Rijn.

Recente pasfoto

De pasfoto komt op het kwalificatiecertificaat schipper. Schrijf uw naam en geboortedatum op de achterkant van de pasfoto.

Buitenlands kwalificatiecertificaat schipper

Heeft u een kwalificatiecertificaat schipper dat in het buitenland is afgegeven en wilt u hierop een specifieke vergunning laten bijschrijven? Stuur dan een kopie van uw kwalificatiecertificaat schipper mee met de aanvraag.

Let op. Het kan zijn dat uw kwalificatiecertificaat schipper nog niet in de ECDB geregistreerd staat, omdat het land van uitgifte dat nog niet kan. In dat geval kunnen wij nog geen specifieke vergunning voor het varen op de Rijn afgeven. In plaats daarvan ontvangt u een tijdelijke verklaring waarmee u op de Rijn mag varen. Deze verklaring is 1 jaar geldig vanaf de datum van afgifte. Zodra uw kwalificatiecertificaat schipper in de ECDB geregistreerd staat, kunt u bij ons opnieuw een aanvraag indienen om de specifieke vergunning aan uw kwalificatiecertificaat schipper toe te voegen.

Vrijstelling mogelijk?

Nee, voor deze voorwaarden is geen vrijstelling mogelijk.

Omwisselen en bijschrijven

In verband met de overgang naar het EU-kwalificatiecertificaat schipper is het niet altijd direct mogelijk dat het CBR de specifieke vergunning voor het varen op de Rijn uitgeeft. Als u in het bezit bent van een Nederlands Rijnpatent, of een Nederlands Groot vaarbewijs, dan kunt u deze bij ons omwisselen voor een EU-kwalificatiecertificaat schipper met de specifieke vergunning voor het varen op de Rijn. Bent u ook in het bezit van een Belgisch Rijnpatent, dan kunt u een verzoek indienen voor eventuele bijschrijving van de Rijnzones op uw EU-kwalificatiecertificaat. Verder kunnen en mogen wij buitenlandse vaardocumenten niet omwisselen voor een EU-kwalificatiecertificaat. Dit zijn erkende vaardocumenten die eerst moet worden omgewisseld voor een EU-kwalificatiecertificaat schipper in het land waar het vaardocument is uitgegeven. Zodra u in het bezit bent van een EU-kwalificatiecertificaat schipper, kunt u bij ons de specifieke vergunning voor het varen op de Rijn aanvragen.