Kwalificatiecertificaat schipper

Kwalificatiecertificaat schipper 1e keer aanvragen

Let op: In verband met de vele aanvragen van het kwalificatiecertificaat schipper kan de aanvraagperiode langer duren dan u van ons gewend bent.

Als u voor de eerste keer een kwalificatiecertificaat schipper aanvraagt moet u aan onderstaande voorwaarden voldoen. U kunt kiezen tussen een EU of CCR kwalificatiecertificaat schipper. De kosten voor een kwalificatiecertificaat schipper zijn:

€ 64,30

Aanvraagformulier kwalificatiecertificaat schipper

U kunt het aanvraagformulier digitaal invullen, opslaan en printen. U stuurt het formulier naar:

CBR divisie CCV
Postbus 1810
2280 DV Rijswijk

Vervolgens ontvangt u een brief met betalingsgegevens. Na verwerking van de betaling krijgt u een e-mail waarin staat dat u het kwalificatiecertificaat kunt downloaden op Mijn CBR. Als u niet over een DigiD beschikt, wordt het vaardocument naar uw e-mailadres verzonden.

Aanvraag kwalificatiecertificaat schipper en/of bijschrijving specifieke vergunningen

Hoe ziet het EU kwalificatiecertificaat schipper eruit?

Diploma

U moet in het bezit zijn van het diploma Schipper rivieren, kanalen en meren of Schipper alle binnenwateren.

MBO-studenten kunnen het kwalificatiecertificaat schipper aanvragen op basis van de diploma’s:

 • diploma schipper binnenvaart (crebonummer 25611/25510/10651/95630)
 • diploma kapitein binnenvaart (crebonummer 25612/25511/10650/93110/95640)
 • diploma bootman niveau 3 (crebonummer 25635/25512/93030)

  Kopie Geneeskundige verklaring

  Voor een geneeskundige verklaring moet u zich laten keuren door een keuringsarts. Dit kan alleen bij een door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aangewezen keuringsarts. Meer informatie vindt u op de website van ILenT. De geneeskundige verklaring die u meestuurt, mag niet ouder zijn dan drie maanden.

  Bent u in het bezit van een zeevaartkeuring die niet ouder is dan 3 maanden? Dan kunt u de zeevaartkeuring in combinatie met de gezondheidsverklaring binnenvaart opsturen, in plaats van de geneeskundige verklaring.

  Kopie vaartijdverklaring

  Om het kwalificatiecertificaat schipper aan te kunnen vragen moet u over voldoende vaartijd beschikken. Maak hiervoor een kopie van uw vaartijdverklaring. Deze vraagt u aan bij de Stichting Afvalstoffen Binnenvaart (SAB).

  Vaartijd

  Recente pasfoto

  De pasfoto komt op het vaardocument. Schrijf uw naam en geboortedatum op de achterkant van de pasfoto.

  Kopie marifooncertificaat

  Het bedieningscertificaat voor marifonie wordt afgegeven door de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur(voorheen Agentschap Telecom). Heeft u deze nog niet? Lees wat u moet doen om het examen te behalen.

  Vrijstelling mogelijk?

  Nee, bij geen van deze voorwaarden is vrijstelling mogelijk.

  EU of CCR?

  CCR staat voor Centrale Commissie voor de Rijnvaart. Deze commissie telt vijf lidstaten: Duitsland, België, Frankrijk, Nederland en Zwitserland. Niet alle landen in de CCR zijn ook onderdeel van de Europese Unie, zoals Zwitserland. Vandaar dat er twee verschillende kwalificatiecertificaten uitgegeven kunnen worden, één van de EU en één van de CCR. Beide kwalificatiecertificaten hebben dezelfde waarde. Bij de aanvraag kun u kiezen voor een EU of een CCR kwalificatiecertificaat.