Vaardocumenten, vergunningen en diploma’s

EU kwalificatiecertificaat schipper

Met het EU kwalificatiecertificaat schipper mag u varen op de rivieren, kanalen en meren. U heeft een EU kwalificatiecertificaat schipper nodig als u vaart met:

Soort schepen

 • vaartuigen met een lengte van 20 m of meer
 • vaartuigen waarvan het volume, berekend als het product van lengte, breedte en diepgang, 100 m3 of meer bedraagt
 • sleep- en duwboten die bestemd zijn voor:
  - het slepen of duwen van de in onder 1 en 2 bedoelde vaartuigen
  - het slepen of duwen van drijvend werktuig
  - het langszij gekoppeld meevoeren van de in onder a en b bedoelde vaartuigen of drijvend werktuig
 • passagiersvaartuigen
 • vaartuigen die uit hoofde van Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad over een goedkeuringscertificaat moeten beschikken
 • drijvend werktuig

Trajecten

U kunt op verschillende manieren in het bezit komen van het EU kwalificatiecertificaat schipper:

 • Kandidaten vanuit ‘schipper oude stijl’
  In dit traject bent u voor alle theorie-examens schipper oude stijl plus het overgangsexamen geslaagd. Omdat het Navigatie 1 examen niet meer wordt afgenomen, moet u het praktijkexamen schipper (reisplanning en reisuitvoering) doen. Hiervoor meldt u zich aan bij een opleider met een gecertificeerd opleidingsprogramma. U kunt het EU kwalificatiecertificaat schipper aanvragen als u geslaagd bent voor de theorie- en praktijkexamens schipper, 540 vaardagen kunt aantonen en in het bezit bent van een geldig marifooncertificaat en een geneeskundige verklaring.
 • Het opleidingstraject
  In dit traject meldt u zich aan bij een opleider met een gecertificeerd opleidingsprogramma en volgt u een opleidingstraject van 1,5 jaar (hierin kunt u ook het kwalificatiecertificaat matroos behalen als u dat nog niet hebt). Binnen dat traject maakt u de portfolio-opdrachten en bouwt u minimaal 180 vaardagen op. U slaagt voor de theorie- en praktijkexamens. Ook beschikt u over een geldig marifooncertificaat en een geneeskundige verklaring. Nadat u de opleiding hebt afgerond bouwt u nog eens 180 vaardagen op. Daarna kunt u het EU kwalificatiecertificaat schipper aanvragen.
 • Het vaartrajectDit traject kunt u volgen vanaf de 18 jarige leeftijd en als u al in het bezit bent van het kwalificatiecertificaat matroos. In dit traject beschikt u over:

  • minimaal 540 vaardagen of
  • minimaal 180 vaardagen + minimaal 500 dagen werkervaring aan boord van een zeeschip of
  • de kwalificatie stuurman + 180 vaardagen
  • Ook bent u in het bezit van een geldig marifooncertificaat en een geneeskundige verklaring. U slaagt voor de theorie- en praktijkexamens. Daarna kunt u het EU kwalificatiecertificaat schipper aanvragen.
 • Opleiders

  Vanaf 1 januari 2023 kunt u bij deze opleiders terecht voor zowel het opleidings- als het vaartraject:

  ROC Friese Poort Urk rocfriesepoort.nl
  STC Training & Consultancy Rotterdam stc.nl
  Stichting Nova Contract Haarlem novacollege.nl

Examens

Voor het EU kwalificatiecertificaat schipper moet u het diploma Schipper rivieren, kanalen en meren behalen. Hiervoor moet u slagen voor de volgende theorie- en praktijkexamens. Het maakt niet uit in welke volgorde u de examens doet.

Theorie-examens

Praktijkexamens

Doet u het examentraject in de ‘oude stijl’? Dan doet u de examens zoals vermeld op deze pagina.

Diploma’s

Als u binnen 2 jaar voor bovenstaande theorie-examens bent geslaagd, ontvangt u het diploma Aspirant schipper. De geldigheid van de uitslagen van deze theorie-examens kan dan niet meer verlopen. U heeft dan de tijd om vaartijd verder op te bouwen en om de praktijkexamens reisplanning en reisuitvoering te doen.

Zodra u ook bent geslaagd voor reisplanning en reisuitvoering, ontvangt u het diploma Schipper rivieren, kanalen en meren. Als u daarnaast over minstens 540 vaardagen beschikt, kunt u het EU kwalificatiecertificaat schipper aanvragen.

Vrijstelling

Het is mogelijk dat u vrijstelling heeft voor een of meerdere theorie-examens. De vrijstellingen voor de examens zijn vastgelegd in de Binnenvaartregeling. Voor de praktijkexamens is geen vrijstelling mogelijk.

  EU kwalificatiecertificaat aanvragen

  EU kwalificatiecertificaat schipper 1e keer aanvragen
  EU kwalificatiecertificaat schipper vernieuwen

  Geldigheidsduur

  • U moet het EU kwalificatiecertificaat schipper na elke 13 jaar vernieuwen.
  • U moet het EU kwalificatiecertificaat schipper vernieuwen als u 60, 65 en 70 jaar wordt.
  • Vanaf 70 jaar moet u het EU kwalificatiecertificaat schipper om de 2 jaar vernieuwen.

  Omwisselen

  Als u een geldig (beperkt) groot vaarbewijs B bezit, eventueel in combinatie met een Bewijs voor riviergedeelten, kunt u deze omwisselen voor een EU kwalificatiecertificaat schipper. Dit kunt u doen tot januari 2032.

   feedback