Vaardocumenten, vergunningen en diploma’s

EU-kwalificatiecertificaat schipper

Met het EU-kwalificatiecertificaat schipper mag u varen op de rivieren, kanalen en meren behalve op de Westerschelde, Oosterschelde, Waddenzee, Eems, Dollard, het IJsselmeer, IJmeer en Markermeer. (Wel geldig op de Gouwzee.) U heeft een EU-kwalificatiecertificaat schipper nodig als u vaart met:

Soort schepen

 1. vaartuigen met een lengte van 20 m of meer
 2. vaartuigen waarvan het volume, berekend als het product van lengte, breedte en diepgang, 100 m3 of meer bedraagt
 3. sleep- en duwboten die bestemd zijn voor:
  - het slepen of duwen van de in onder 1 en 2 bedoelde vaartuigen
  - het slepen of duwen van drijvend werktuig
  - het langszij gekoppeld meevoeren van de in onder 1 en 2 bedoelde vaartuigen of drijvend werktuig
 4. passagiersvaartuigen
 5. vaartuigen die uit hoofde van Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad over een goedkeuringscertificaat moeten beschikken
 6. drijvend werktuig

Trajecten

U kunt op verschillende manieren in het bezit komen van het EU-kwalificatiecertificaat schipper:

 • Kandidaten vanuit ‘schipper oude stijl’
  In dit traject bent u voor alle theorie-examens schipper oude stijl plus het overgangsexamen geslaagd of bent u in het bezit van het CBR diploma Aspirant schipper (oude stijl). Omdat het Navigatie 1 examen niet meer wordt afgenomen, moet u het praktijkexamen schipper (reisplanning en reisuitvoering) doen. Hiervoor meldt u zich aan bij een opleider met een gecertificeerd opleidingsprogramma. U kunt het EU-kwalificatiecertificaat schipper aanvragen als u geslaagd bent voor de theorie- en praktijkexamens schipper, 540 vaardagen kunt aantonen en in het bezit bent van een geldig marifooncertificaat en een geneeskundige verklaring.
 • Het opleidingstrajectIn dit traject meldt u zich aan bij een opleider met een gecertificeerd opleidingsprogramma en volgt u een opleidingstraject van 1,5 jaar (hierin kunt u ook het kwalificatiecertificaat matroos behalen als u dat nog niet hebt). Binnen dat traject maakt u de portfolio-opdrachten en bouwt u minimaal 180 vaardagen op. U slaagt voor de theorie- en praktijkexamens. Ook beschikt u over een geldig marifooncertificaat en een geneeskundige verklaring. Nadat u de opleiding hebt afgerond bouwt u nog eens 180 vaardagen op. Daarna kunt u het EU-kwalificatiecertificaat schipper aanvragen.

  • Het vaartraject
   Dit traject kunt u volgen vanaf de 18 jarige leeftijd. In dit traject beschikt u over:

   • minimaal 540 vaardagen of
   • minimaal 180 vaardagen + minimaal 500 dagen werkervaring aan boord van een zeeschip of
   • de kwalificatie stuurman + 180 vaardagen

  Ook bent u in het bezit van een geldig marifooncertificaat en een geneeskundige verklaring. U slaagt voor de theorie- en praktijkexamens. Als u nog niet in het bezit bent van de kwalificatie matroos, moet u ook slagen voor de praktijktoets matroos. Vervolgens kunt u het EU-kwalificatiecertificaat schipper aanvragen.

  • Vanaf 1 januari 2023 kunt u bij deze opleiders terecht voor zowel het opleidings- als het vaartraject:

   ROC Friese Poort Urk rocfriesepoort.nl
   STC Training & Consultancy Rotterdam stc.nl
   Stichting Nova Contract Haarlem novacollege.nl

  Examens

  Voor het EU-kwalificatiecertificaat schipper moet u het diploma Schipper rivieren, kanalen en meren behalen. Hiervoor moet u slagen voor de volgende theorie- en praktijkexamens. Het maakt niet uit in welke volgorde u de examens doet.

  Theorie-examens

  Praktijkexamens

  Doet u het examentraject in de ‘oude stijl’? Dan doet u de examens zoals vermeld op deze pagina.

  Diploma’s

  Als u in het bezit bent van de kwalificatie matroos en in het opleidings- of vaartraject binnen 2 jaar voor bovenstaande theorie-examens bent geslaagd, ontvangt u het diploma Aspirant schipper. De geldigheid van de uitslagen van deze theorie-examens kan dan niet meer verlopen. U heeft dan de tijd om vaartijd verder op te bouwen en om de praktijkexamens reisplanning en reisuitvoering te doen.

  Let op: heeft u de kwalificatie matroos behaald door middel van vaartijd? Dan moet u een kopie van uw dienstboekje naar ons mailen, zodat wij deze kwalificatie kunnen registreren en het diploma Aspirant schipper kunnen afgeven.

  Zodra u ook bent geslaagd voor reisplanning en reisuitvoering, ontvangt u het diploma Schipper rivieren, kanalen en meren. Als u daarnaast over minstens 540 vaardagen beschikt, kunt u het EU-kwalificatiecertificaat schipper aanvragen.

  Vrijstelling

  Het is mogelijk dat u vrijstelling heeft voor een of meerdere theorie-examens. De vrijstellingen voor de examens zijn vastgelegd in de Binnenvaartregeling. Voor de praktijkexamens is geen vrijstelling mogelijk.

  Vrijstellingen schipper

   EU-kwalificatiecertificaat aanvragen

   EU-kwalificatiecertificaat schipper 1e keer aanvragen
   EU-kwalificatiecertificaat schipper verlengen

   Geldigheidsduur

   • U moet het EU-kwalificatiecertificaat schipper na elke 13 jaar verlengen.
   • U moet het EU-kwalificatiecertificaat schipper verlengen als u 60, 65 en 70 jaar wordt.
   • Vanaf 70 jaar moet u het EU-kwalificatiecertificaat schipper om de 2 jaar verlengen.

   Digitaal kwalificatiecertificaat schipper

   Het kwalificatiecertificaat schipper wordt in digitale vorm uitgegeven. Nadat u het bestand hebt gedownload, raden wij u aan om hier een printscreen van te maken en deze op uw mobiele telefoon op te slaan.

   Op die manier kunt u altijd het kwalificatiecertificaat tonen, ook als u geen internetverbinding hebt.

   Omwisselen

   Als u een geldig (beperkt) groot vaarbewijs B bezit, eventueel in combinatie met een Bewijs voor riviergedeelten, kunt u deze omwisselen voor een EU-kwalificatiecertificaat schipper. Dit kunt u doen tot januari 2032.

   Voor opleiders

   Bent u opleider en wilt u een opleidingsprogramma door het CBR laten goedkeuren om de praktijkexamens schipper te verzorgen? Of wilt u de huidige goedkeuring verlengen?
   Kijk dan bij erkenning/certificering.