Binnenvaart

Vaardocumenten, vergunningen en diploma’s

Certificaat basisopleiding veiligheid deksman

Certificaatbasisopleiding veiligheid deksman

Kwalificatiecertificaat matroos

Kwalificatiecertificaat matroos

EU kwalificatiecertificaat schipper

Geldig op rivieren, kanalen en meren, behalve op de Westerschelde, Oosterschelde, Waddenzee, Eems, Dollard, het IJsselmeer, IJmeer en Markermeer. (Wel geldig op de Gouwzee.)

EU kwalificatiecertificaat Schipper

Maritieme radiocommunicatie

Basiscertificaat marifonie (MC)Beperkt certificaat maritieme radiocommunicatie (Marcom-B)Algemeen certificaat maritieme radiocommunicatie (Marcom-A)

EU kwalificatiecertificaat binnenvaart – Deskundige op het gebied van vloeibaar gas (LNG)

Voor de bij de bunkerprocedure betrokken bemanningsleden van schepen die LNG als brandstof gebruiken

EU kwalificatiecertificaat LNG

Kwalificatiecertificaat binnenvaart – Deskundige voor de passagiersvaart

Voor de bevoegdheid om aan boord van passagiersschepen maatregelen te nemen in noodsituaties.

Kwalificatiecertificaat deskundige voor de passagiersvaart

Specifieke vergunningen

Specifieke vergunning maritieme wateren

Geldig op alle binnenwateren, inclusief de Westerschelde, Oosterschelde, Waddenzee, Eems, Dollard, het IJsselmeer, IJmeer en Markermeer.

Specifieke vergunning maritieme wateren

Specifieke vergunning voor het varen op de Rijn

Voor het varen van een schip op het deel van de Rijn tussen Spijk (857) en Iffezheim (334).

Specifieke vergunning voor het varen op de Rijn

Specifieke vergunning voor het varen met behulp van radar

Voor het varen met behulp van radar op alle binnenwateren in Nederland en op de hele Rijn.

Specifieke vergunning voor het varen met behulp van radar

Specifieke vergunning voor het varen met grote konvooien

Voor het varen met een duwstel waarbij het product van de totale lengte en totale breedte van de geduwde vaartuigen 7.000 m² of meer bedraagt.

Specifieke vergunning voor het varen met grote konvooien

Nationale vaardocumenten

Vrijstellingsbewijs schipper rondvaartboot van het Amsterdamse grachtentype

Vrijstellingsbewijs schipper rondvaartboot van het Amsterdamse grachtentype

Zeilbewijs

Zeilbewijs

Sportpatent

Het Sportpatent is verplicht voor het varen met recreatievaartuigen tussen de 15 en 25 meter op de Rijn boven het Spijkse Veer.

Sportpatent

Ondernemer in de binnenvaart

Ondernemer in de binnenvaart

Verklaring praktijkexamen machinist


Verklaring praktijkexamen machinist

Recreatievaart

Onder recreatievaart vallen het klein vaarbewijs I en II en het groot pleziervaartbewijs II.

Op de pagina Vrijstellingen recreatievaart ziet u of uw kwalificatie volledige of gedeeltelijke vrijstelling geeft voor de examenverplichting voor het klein vaarbewijs of het groot pleziervaartbewijs.