Zeilbewijs

Zeilbewijs vernieuwen

  • Het Zeilbewijs is geldig tot 3 maanden na uw 50e verjaardag
  • U moet uw Zeilbewijs vernieuwen als u 50, 55, en 60 jaar wordt.
  • Vanaf 65 jaar moet u het Zeilbewijs jaarlijks vernieuwen.
  • Uw aanvraag voor verlenging kunt u vanaf 1 maand voor uw verjaardag insturen. Eerder ingestuurde aanvragen worden niet in behandeling genomen.
  • Het Zeilbewijs mag worden vernieuwd als de geldigheidsdatum is verlopen. U mag alleen niet varen met een verlopen Zeilbewijs.
  • Heeft u een buitenlands Zeilbewijs? Dan moet u uw Zeilbewijs vernieuwen in het land waar u het de eerste keer heeft gekregen.

Als u het Zeilbewijs wilt vernieuwen of uw radarbevoegdheid vermeld wilt hebben, moet u aan de onderstaande voorwaarden voldoen. De kosten voor een Zeilbewijs zijn:

€ 30,65

Aanvraagformulier vernieuwen /bijschrijven radar Zeilbewijs

U kunt het aanvraagformulier digitaal invullen, opslaan en printen. U stuurt het formulier naar:

CBR divisie CCV
Postbus 1810
2280 DV Rijswijk

Vervolgens ontvangt u een brief met betalingsgegevens. Na betaling stuurt het CBR het Zeilbewijs binnen twee weken naar u toe.

Recente pasfoto

De pasfoto komt op het Zeilbewijs. Schrijf uw naam en geboortedatum op de achterkant van de pasfoto.

Kopie Geneeskundige verklaring

Voor een Geneeskundige verklaring moet u zich laten keuren door een keuringsarts. Dit kan alleen bij een aangewezen keuringsarts. Meer informatie vindt u op de website van ILenT. De Geneeskundige verklaring die u meestuurt, mag niet ouder zijn dan drie maanden.

Kopie radarpatent

Als u uw Zeilbewijs vernieuwt, omdat u de radarbevoegdheid vermeld wilt hebben, dan moet u een kopie van uw radarpatent meesturen.

Heeft u uw radardiploma bij het CBR gehaald? Dan hoeft u geen kopie mee te sturen.

Vrijstelling mogelijk?

Ja, voor 'Originele of kopie Geneeskundige verklaring' is vrijstelling mogelijk.

Nee, voor de overige voorwaarden is geen vrijstelling mogelijk.

feedback