Zeilbewijs

Zeilbewijs 1e keer aanvragen

Als u voor de eerste keer een Zeilbewijs aanvraagt moet u aan de onderstaande voorwaarden voldoen. De kosten voor een Zeilbewijs zijn:

€ 61,30

Aanvraagformulier Zeilbewijs

U kunt het aanvraagformulier digitaal invullen, opslaan en printen. U stuurt het formulier naar:

CBR divisie CCV
Postbus 1810
2280 DV Rijswijk

Vervolgens ontvangt u een brief met betalingsgegevens. Na betaling stuurt het CBR het Zeilbewijs binnen twee weken naar u toe.


Diploma Schipper Zeilvaart of een kopie diploma Stuurman kleine zeilvaart

Het diploma Schipper zeilvaart haalt u bij het CBR. Het diploma Stuurman kleine zeilvaart haalt u bij de Enkhuizer Zeevaartschool.

Diploma Schipper Zeilvaart

Kopie Geneeskundige verklaring

Voor een Geneeskundige verklaring moet u zich laten keuren door een keuringsarts. Dit kan alleen bij een aangewezen keuringsarts. Meer informatie vindt u op de website van ILenT. De Geneeskundige verklaring die u meestuurt, mag niet ouder zijn dan drie maanden.

Twee jaar vaartijd. Dit toont u aan met een kopie vaartijdverklaring.

Eén jaar vaartijd bestaat uit 180 vaardagen. Binnen een periode van 365 dagen kunnen maximaal 180 vaardagen worden opgebouwd.

De verklaring vaartijd wordt afgegeven door de Stichting Afvalstoffen Binnenvaart.

Eisen van vaartijd

Recente pasfoto

De pasfoto komt op het Zeilbewijs. Schrijf uw naam en geboortedatum op de achterkant van de pasfoto.

Vrijstelling mogelijk?

Ja, voor 'Originele of kopie Geneeskundige verklaring' is vrijstelling mogelijk.

Ja, voor 'Twee jaar vaartijd' is vrijstelling mogelijk.

Nee, voor de overige voorwaarden is geen vrijstelling mogelijk.

feedback