Welk soort vaarbewijs heb ik nodig?

Vrijstellingsbewijs Schipper rondvaartboot van het Amsterdamse grachtentype

Met een vrijstellingsbewijs Schipper rondvaartboot van het Amsterdamse grachtentype mag u varen op alle binnenwateren van zone 3 of zone 4. op zone 3 wateren alleen met toestemming van de vaarwegbeheerder. Schippers moeten met goed gevolg het praktijkexamen schipper rondvaartboot beperkt vaargebied hebben afgerond. Het met goed gevolg afleggen van het praktijkexamen geeft recht op de beroepskwalificatie lichtmatroos.
Het vrijstellingsbewijs Schipper rondvaartboot van het Amsterdamse grachtentype kan ook worden aangevraagd door schippers, die in het bezit zijn van het MBO-diploma schipper rondvaartboot beperkt vaargebied van het NOVA-college.

De kosten voor het Vrijstellingsbewijs Schipper rondvaartboot van het Amsterdamse grachtentype zijn € 61,30

Geldigheidsduur

  • Het vaarbewijs is geldig tot 3 maanden na uw 50e verjaardag
  • U moet uw vaarbewijs vernieuwen als u 50,55 en 60 jaar wordt
  • Vanaf 65 jaar moet u het vaarbewijs jaarlijks vernieuwen

Vrijstellingsbewijs aanvragen/vernieuwen

Minimumleeftijd

U moet minimaal 21 jaar zijn.

Kopie vaartijdverklaring

U moet beschikken over minstens 180 vaardagen. Dit toont u aan met een kopie vaartijdverklaring. De vaartijdverklaring wordt afgegeven door de Stichting Afvalstoffen Binnenvaart.

Kopie Klein Vaarbewijs I

Heeft u uw Klein Vaarbewijs I bij het CBR gehaald? Dan hoeft u geen kopie mee te sturen.

Kopie Marifooncertificaat

Er zijn verschillende opleiders bij wie u een opleiding en examen Marifonie kunt volgen. Het CBR neemt deze examens niet af en geeft ook geen informatie over deze opleiders. Uiteindelijk wordt het marifoonbedieningscertificaat (basis/Marcom A/Marcom B) afgegeven door Agentschap Telecom.

Kopie Geneeskundige verklaring

Voor een Geneeskundige verklaring moet u zich laten keuren door een keuringsarts. Dit kan alleen bij een aangewezen keuringsarts. Meer informatie vindt u op de website van ILenT. De Geneeskundige verklaring die u meestuurt, mag niet ouder zijn dan drie maanden.

Recente pasfoto

De pasfoto komt op het vrijstellingsbewijs. Schrijf uw naam en geboortedatum op de achterkant van de pasfoto.

Vrijstelling mogelijk?

Nee, bij geen van deze voorwaarden is vrijstelling mogelijk.

feedback