Welk soort vaarbewijs heb ik nodig?

Vrijstelling geneeskundige verklaring

Als u een vaarbewijs wilt aanvragen of de geldigheid daarvan wilt verlengen, moet u in veel gevallen een geneeskundige verklaring met het aanvraagformulier meesturen. Maar in sommige gevallen krijgt u vrijstelling voor de geneeskundige verklaring. Op deze pagina leest u daar meer over.

U heeft een ander geldig vaarbewijs

Als u in het bezit bent van een ander geldig (Beperkt) Groot vaarbewijs, geldig Rijnpatent of een geldig Zeilbewijs dan hoeft u geen geneeskundige verklaring op te sturen.

Zeevaartkeuring

Als u onlangs een zeevaartkeuring heeft gehad en een positieve uitslag heeft ontvangen, dan hoeft u geen Geneeskundige verklaring op te sturen. U mag dan het keuringsbewijs van de zeevaartkeuring en een Gezondheidsverklaring opsturen. De zeevaartkeuring van de lichamelijke geschiktheid mag niet ouder zijn dan drie maanden.

U kunt de Gezondheidsverklaring hieronder gratis downloaden. De Gezondheidsverklaring mag niet langer dan zes maanden geleden zijn ingevuld en ondertekend.

Eigen verklaring wordt Gezondheidsverklaring
De Eigen Verklaring heeft een nieuwe naam: Gezondheidsverklaring. Met deze verklaring geven kandidaten informatie over hun lichamelijke en geestelijke gezondheid, zodat het CBR kan bepalen of iemand geschikt is om te varen en/of er nog een aanvullende verklaring of oordeel van een arts nodig is.
feedback