Rijnpatent

Rijnpatent uitbreiden/bijschrijven radar

Als u uw Rijnpatent wilt uitbreiden, moet u aan de onderstaande voorwaarden voldoen. De kosten voor een Rijnpatent zijn:

€ 30,65

Positief examenresultaat voor een of meerdere examens

Aanvraagformulier Rijnpatent

U kunt het aanvraagformulier digitaal invullen, opslaan en printen. U stuurt het formulier naar:

CBR divisie CCV
Postbus 1810
2280 DV Rijswijk

Vervolgens ontvangt u een brief met betalingsgegevens en een voorlopig Rijnpatent. Na ontvangst van deze brief stuurt u het originele Rijnpatent naar het CBR toe. Na betaling stuurt het CBR het Rijnpatent binnen twee weken naar u toe.


Examen Kennis van de Rijn

Examen Kennis van de Rijn

Kopie Geneeskundige verklaring

Voor een Geneeskundige verklaring moet u zich laten keuren door een keuringsarts. Dit kan alleen bij een aangewezen keuringsarts. Meer informatie vindt u op de website van ILenT. De Geneeskundige verklaring die u meestuurt, mag niet ouder zijn dan drie maanden.

Kopie verklaring van vaartijd gemaakte Rijnreizen (Rijnreizenverklaring) en vier jaar vaartijd.

De Rijnreizenverklaring kunt u aanvragen op basis van uw dienstboekje. U moet voor een uitbreiding binnen een tijdvak van tien jaar tenminste 16 keer het gewenste traject van de Rijn hebben bevaren waarvan in de laatste drie jaar tenminste drie maal in elke richting.

Daarnaast moet de schipper voldoen aan de eis van 4 jaar vaartijd. Eén jaar vaartijd bestaat uit 180 vaardagen. Binnen een periode van 365 dagen kunnen maximaal 180 vaardagen worden opgebouwd.

De Rijnreizenverklaring en verklaring vaartijd wordt afgegeven door de Stichting Afvalstoffen Binnenvaart. Deze mag niet ouder zijn dan 18 maanden.

Eisen van vaartijd

Recente pasfoto

De pasfoto komt op het vaarbewijs. Schrijf uw naam en geboortedatum op de achterkant van de pasfoto.

Huidige rijnpatent

Bij een uitbreiding van een bestaand Rijnpatent moet het ‘oude’ Rijnpatent worden ingeleverd. Als dit Rijnpatent tijdens de aanvraag in uw bezit moet blijven, kunt u wachten met het inzenden van het originele rijnpatent totdat het CBR u een voorlopig patent heeft gezonden.

Kopie radarpatent

U hoeft alleen uw radarpatent mee te sturen als u uw radarbevoegdheid op het Rijnpatent vermeld wilt hebben.

Heeft u uw Radardiploma bij het CBR gehaald? Dan hoeft u geen kopie mee te sturen.

Vrijstelling mogelijk?

Ja, voor 'Originele of kopie Geneeskundige verklaring' is vrijstelling mogelijk.

Ja, voor 'Een originele of kopie verklaring van vaartijd gemaakte rijnreizen (Rijnreizenverklaring) en vier jaar vaartijd.' is vrijstelling mogelijk.

Nee, voor de andere voorwaarden is vrijstelling niet mogelijk.

feedback