Rijnpatent

Nederlandse deel van de Rijn 1e keer aanvragen/bijschrijven radar

Als u voor de eerste keer het Rijnpatent Nederlandse deel aanvraagt moet u aan onderstaande voorwaarden voldoen. Het Rijnpatent Nederlandse deel is niet verplicht. De kosten voor een Rijnpatent zijn:

€ 61,30

U moet over het Groot Vaarbewijs A beschikken.

Aanvraagformulier rijnpatent Nederlandse deel van de Rijn

U kunt het aanvraagformulier digitaal invullen, opslaan en printen. U stuurt het formulier naar:

CBR divisie CCV
Postbus 1810
2280 DV Rijswijk

Vervolgens ontvangt u een brief met betalingsgegevens. Na betaling stuurt het CBR het Rijnpatent binnen twee weken naar u toe.


Minimumleeftijd

U moet minimaal 21 jaar zijn.

Kopie Marifooncertificaat

Er zijn verschillende opleiders bij wie u een opleiding en examen Marifonie kunt volgen. Het CBR neemt deze examens niet af en geeft ook geen informatie over deze opleiders.

Uiteindelijk wordt het marifoonbedieningscertificaat (basis/Marcom A/Marcom B) afgegeven door Agentschap Telecom.

Kopie Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Nadat u voor het examen geslaagd bent, ontvangt u van ons een aanvraagformulier Verklaring Omtrent het Gedrag Natuurlijke Personen (VOG NP). Met dit aanvraagformulier kunt u een VOG aanvragen bij de gemeente waar u ingeschreven staat. De verklaring mag niet ouder zijn dan 18 maanden.

Radarpatent

U hoeft alleen een kopie van uw Radarpatent mee te sturen als u radar wilt laten bijschrijven.

Heeft u uw Radardiploma bij het CBR gehaald? Dan hoeft u geen kopie mee te sturen.

Recente pasfoto

De pasfoto komt op het patent. Schrijf uw naam en geboortedatum op de achterkant van de pasfoto.

Vrijstelling mogelijk?

Nee, er is geen vrijstelling mogelijk.

feedback