Rijnpatent

Duitse deel van de Rijn 1e keer aanvragen/bijschrijven radar

Voorwaarden 1e afgifte Rijnpatent vanaf het Spijksche Veer

Als u voor de eerste keer een Rijnpatent aanvraagt moet u aan onderstaande voorwaarden voldoen. De kosten voor een Rijnpatent zijn:

€ 61,30

Aanvraagformulier Rijnpatent

U kunt het aanvraagformulier digitaal invullen, opslaan en printen. U stuurt het formulier naar:

CBR divisie CCV
Postbus 1810
2280 DV Rijswijk

Vervolgens ontvangt u een brief met betalingsgegevens. Na betaling stuurt het CBR het Rijnpatent binnen twee weken naar u toe.


Diploma Rijnvaart

Diploma Schipper Rijnvaart

Kopie Geneeskundige verklaring

U hoeft alleen een Geneeskundige verklaring mee te sturen als u uw Rijnpatent vernieuwt in verband met uw leeftijd of wanneer u niet in het bezit bent van een Groot Vaarbewijs.

Voor een Geneeskundige verklaring moet u zich laten keuren door een keuringsarts. Dit kan alleen bij een aangewezen keuringsarts. Meer informatie vindt u op de website van ILenT. De Geneeskundige verklaring die u meestuurt, mag niet ouder zijn dan drie maanden.

Kopie verklaring van vaartijd gemaakte Rijnreizen (Rijnreizenverklaring) en vaartijd

De Rijnreizenverklaring kunt u aanvragen op basis van uw dienstboekje. U moet voor een uitbreiding binnen een tijdvak van tien jaar tenminste 16 keer het gewenste traject van de Rijn hebben bevaren waarvan in de laatste drie jaar tenminste drie maal in elke richting.

Daarnaast moet de schipper voldoen aan de eis van 4 jaar vaartijd. Eén jaar vaartijd bestaat uit 180 vaardagen. Binnen een periode van 365 dagen kunnen maximaal 180 vaardagen worden opgebouwd.

De Rijnreizenverklaring en verklaring vaartijd wordt afgegeven door de Stichting Afvalstoffen Binnenvaart. Deze mag niet ouder zijn dan 18 maanden.

Eisen van vaartijd

Kopie Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Nadat u voor het examen geslaagd bent, ontvangt u van ons een aanvraagformulier Verklaring Omtrent het Gedrag Natuurlijke Personen (VOG NP). Met dit aanvraagformulier kunt u een VOG aanvragen bij de gemeente waar u ingeschreven staat. De verklaring mag niet ouder zijn dan 18 maanden.

Recente pasfoto

De pasfoto komt op het vaarbewijs. Schrijf uw naam en geboortedatum op de achterkant van de pasfoto.

Kopie Marifooncertificaat

Er zijn verschillende opleiders bij wie u een opleiding en examen Marifonie kunt volgen. Het CBR neemt deze examens niet af en geeft ook geen informatie over deze opleiders.

Uiteindelijk wordt het marifoonbedieningscertificaat (basis/Marcom A/Marcom B) afgegeven door Agentschap Telecom.

Kopie radarpatent

U hoeft alleen uw radarpatent mee te sturen als u uw radarbevoegdheid op het Rijnpatent vermeld wilt hebben.

Heeft u uw Radardiploma bij het CBR gehaald? Dan hoeft u geen kopie mee te sturen.

Vrijstelling mogelijk?

Ja, voor 'Originele of kopie Geneeskundige verklaring' is vrijstelling mogelijk.

Nee, voor een verklaring van vaartijd gemaakte Rijnreizen (Rijnreizenverklaring) en vaartijd is geen vrijstelling mogelijk.

Nee, voor de andere voorwaarden is geen vrijstelling mogelijk.

feedback