LNG-verklaring

Erkenning LNG-cursussen en examens

Informatie opleiders

Alleen door het CBR erkende opleidingsinstituten mogen de initiële en opfriscursussen verzorgen en het initiële en verlengingsexamen afnemen. Op de erkenning is het Raamwerk LNG van toepassing.


Voorwaarden en eisen voor de erkenning

In het Raamwerk staat aan welke eisen een opleidingsinstituut moet voldoen om voor een erkenning in aanmerking te komen. Ook wordt de aanvraagprocedure beschreven. Na 5 jaar is de erkenning verlopen en moet u uw erkenning als opleidingsinstituut opnieuw aanvragen.

In het Raamwerk wordt verder ingegaan op de erkenningseisen, de geldigheidsduur, de wijze toezicht houden en sancties opleggen, hoe bezwaar en beroep geregeld zijn en de eisen die gelden voor de cursussen en examens voor de LNG-verklaring.

De aanvraag van de erkenning bestaat uit verschillende documenten. U vult eerst het Aanvraagformulier erkenning – Cursussen en examens LNG volledig in. Samen met dit aanvraagformulier stuurt u ook het opleidingsplan(nen) van de cursus(sen) op.


Het opleidingsplan vormt de kern van de aanvraag. In het opleidingsplan geeft u aan hoe u de theorie- en praktijkcursus gaat uitvoeren.

Het CBR toetst het opleidingsplan bij de aanvraag op alle punten die in het Raamwerk LNG zijn aangegeven.

Bij het samenstellen van het opleidingsplan kunt u gebruik maken van onze checklist aanvraag erkenning en certificering LNG en van het voorbeeld opleidingsplan LNG .

Het CBR controleert met onaangekondigde steekproeven of de cursus daadwerkelijk volgens het ingediende opleidingsplan wordt uitgevoerd.

Wanneer er iets wijzigt in het opleidingsplan, dan geeft u dit door aan het CBR. Hiermee beschikt het CBR altijd over een actueel opleidingsplan.

feedback