Bewijs voor Riviergedeelten

Bewijs voor Riviergedeelten uitbreiden

Als u uw Bewijs voor Riviergedeelten wilt uitbreiden, moet u aan onderstaande voorwaarden voldoen. De kosten voor een Bewijs voor Riviergedeelten zijn:

€ 30,65

Aanvraagformulier bewijs voor riviergedeelten

U kunt het aanvraagformulier digitaal invullen, opslaan en printen. U stuurt het formulier naar:

CBR divisie CCV
Postbus 1810
2280 DV Rijswijk

Vervolgens ontvangt u een brief met betalingsgegevens. Na betaling stuurt het CBR het Bewijs voor Riviergedeelten binnen twee weken naar u toe.


Positief examenresultaat voor een of meerdere examens Kennis van de Rijn

Alleen als u in het buitenland een examen voor de trajectverlenging heeft gedaan, moet u een kopie van het examenbewijs meesturen.

Examens Kennis van de Rijn

Geldig vaarbewijs B

Kopie verklaring van vaartijd gemaakte Rijnreizen (Rijnreizenverklaring)

De Rijnreizenverklaring kunt u aanvragen op basis van uw dienstboekje. U moet voor een uitbreiding binnen een tijdvak van tien jaar tenminste 16 keer het gewenste traject van de Rijn hebben bevaren waarvan in de laatste drie jaar tenminste drie maal in elke richting.

De Rijnreizenverklaring en verklaring vaartijd wordt afgegeven door de Stichting Afvalstoffen Binnenvaart. Deze mag niet ouder zijn dan 18 maanden.

Recente pasfoto

De pasfoto komt op het vaarbewijs. Schrijf uw naam en geboortedatum op de achterkant van de pasfoto.

Vrijstelling mogelijk?

Ja, voor 'Originele of kopie verklaring van vaartijd gemaakte rijnreizen (Rijnreizenverklaring)' is vrijstelling mogelijk.

Voor de andere voorwaarden is vrijstelling niet mogelijk.

feedback