Bewijs voor Riviergedeelten

Bewijs voor Riviergedeelten 1e keer aanvragen

Als u voor de eerste keer een Bewijs voor Riviergedeelten aanvraagt moet u aan onderstaande voorwaarden voldoen. De kosten voor een Bewijs voor Riviergedeelten zijn:

€ 61,30

Aanvraagformulier Bewijs voor Riviergedeelten

U kunt het aanvraagformulier digitaal invullen, opslaan en printen. U stuurt het formulier naar:

CBR divisie CCV
Postbus 1810
2280 DV Rijswijk

Vervolgens ontvangt u een brief met betalingsgegevens. Na betaling stuurt het CBR het Bewijs voor Riviergedeelten binnen twee weken naar u toe.


Geldig Groot vaarbewijs B

U haalt dit diploma bij het CBR.

Groot vaarbewijs B

Kopie verklaring van vaartijd gemaakte Rijnreizen (Rijnreizenverklaring)

De Rijnreizenverklaring kunt u aanvragen op basis van uw dienstboekje. U moet voor een uitbreiding binnen een tijdvak van tien jaar tenminste 16 keer het gewenste traject van de Rijn hebben bevaren waarvan in de laatste drie jaar tenminste drie maal in elke richting. 

De Rijnreizenverklaring wordt afgegeven door de Stichting Afvalstoffen Binnenvaart. Deze mag niet ouder zijn dan 18 maanden.

Kopie Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Nadat u voor het examen geslaagd bent, ontvangt u van ons een aanvraagformulier Verklaring Omtrent het Gedrag Natuurlijke Personen (VOG NP). Met dit aanvraagformulier kunt u een VOG aanvragen bij de gemeente waar u ingeschreven staat. De verklaring mag niet ouder zijn dan 18 maanden.

Recente pasfoto

De pasfoto komt op het vaarbewijs. Schrijf uw naam en geboortedatum op de achterkant van de pasfoto.

Kopie Marifooncertificaat

Er zijn verschillende opleiders bij wie u een opleiding en examen Marifonie kunt volgen. Het CBR neemt deze examens niet af en geeft ook geen informatie over deze opleiders.

Uiteindelijk wordt het marifoonbedieningscertificaat (basis/Marcom A/Marcom B) afgegeven door Agentschap Telecom.

Vrijstelling mogelijk?

Voor geen van deze voorwaarden is vrijstelling mogelijk.

feedback