Verklaring praktijkexamen machinist

Erkende opleiders praktijkexamen machinist

Een toekomstig machinist volgt de opleiding machinist bij een erkende opleider. De erkende opleider beoordeelt de portfolio-opdrachten en neemt de praktijkweken af.

  • Erkende opleider(s)

    STC Training & Consultancy ROTTERDAM (010) 283 23 00

Informatie opleiders

Op de erkenning is het Raamwerk praktijkexamen machinist van toepassing:

Raamwerk praktijkexamen machinist versie 1.0

Binnenvaart

feedback