Praktijkexamens binnenvaart

Praktijkexamen schipper rondvaartboot beperkt vaargebied

Het praktijkexamen Schipper rondvaartboot beperkt vaargebied bestaat uit 4 praktijktoetsen, een portfolio en vaartijd. Nadat u bent geslaagd voor dit praktijkexamen ontvangt u de Verklaring praktijkexamen schipper rondvaartboot beperkt vaargebied. Dit geeft u ook recht op de beroepskwalificatie lichtmatroos.

Voorwaarden Verklaring praktijkexamen schipper rondvaartboot vaargebied

Om deze verklaring te krijgen moet u voldoen aan de onderstaande voorwaarden.

Praktijktoetsen 1 t/m 4

Praktijktoets 1 wordt op een schip langer dan acht meter afgenomen. Praktijktoets 2, 3 en 4 worden afgenomen op een rondvaartboot van het Amsterdamse grachtentype. De eerste drie toetsen worden afgenomen door opleiders met een goedgekeurd opleidingsprogramma. De vierde toets wordt afgenomen door het CBR.

Praktijktoets 1 (BVRBV1)Praktijktoets 2 (BVRBV2)Praktijktoets 3 (BVRBV3)Praktijktoets 4 (BVRBV4)

Vaartijd en portfolio

Bij aanvang van elke praktijktoets toont u middels een geldige SAB vaartijdverklaring aan dat u over de vereiste vaardagen beschikt. Om aan praktijktoets 1 deel te mogen nemen, moet u onder andere beschikken over minstens 90 vaardagen. De 90 vaardagen kunnen bij de SAB aangetoond worden buiten het dienstboekje om. Nadat u 90 vaardagen hebt behaald, vraagt u bij de SAB een dienstboekje aan en houdt u hierin vervolgens de vaardagen bij. Tussen elke praktijktoets moet u minimaal 30 effectieve vaardagen opbouwen en deze moet u kunnen aantonen middels een SAB vaartijdverklaring.

Tijdens het traject werkt u aan uw portfolio-opdrachten. Voorafgaand aan de toetsen moeten de bijbehorende portfolio-opdrachten met een voldoende worden afgerond. Het portfolio neemt u mee naar de toetsen.

Vaartijd

Geldigheid examenuitslag

Een positieve examenuitslag is 2 jaar geldig. Bij het inplannen van de toetsen wordt alleen gekeken naar de uitslag van het voorgaande examen. Dus als u praktijktoets 2 wilt inplannen, dan kan dit binnen 2 jaar na het slagen van praktijktoets 1, enzovoorts.

Vrijstellingen

Vrijstellingen zijn niet mogelijk.