Binnenvaart

Overgangstermijn nieuwe Richtlijn

Vanaf 18 januari 2022 geldt de nieuwe Europese wet- en regelgeving voor de binnenvaart, namelijk de Richtlijn (EU) 2017/2397 ‘de erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart’.

Tot de Nederlandse wet- en regelgeving is aangepast geldt er een noodregeling. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft deze noodregeling opgesteld en daarin staat o.a. dat het CBR de EU kwalificatiecertificaten schipper uitgeeft. Ook mogen de huidige examens voorlopig afgenomen blijven worden, maar vanaf 1 mei 2022 komt er aanvullend een theorie-overgangsexamen bij. Als
u het diploma aspirant schipper binnenvaart of schipper alle binnenwateren
(schipper AB) of schipper rivieren, kanalen en meren (schipper RKM) behaalt
vóór 1 mei 2022, dan hoeft u dat overgangsexamen niet te doen. Vanaf 1 januari 2023 stapt het CBR over op nieuwe theorie- en praktijkexamens, zowel voor schipper als matroos.

Op deze pagina en in de veel gestelde vragen vindt u informatie over de wijzigingen en wat dit voor u betekent.

EU kwalificatiecertificaat schipper

Vanaf 18 januari geeft het CBR geen nieuwe (beperkt) groot vaarbewijzen en Rijnpatenten meer uit. In plaats daarvan komt het EU kwalificatiecertificaat schipper. Aan dit kwalificatiecertificaat worden aanvullende eisen gesteld. Om daar aan te voldoen moet u vanaf 1 mei 2022 naast de huidige examens onder andere ook een theoretisch overgangsexamen doen.

Hieronder ziet u een overzicht van de nieuwe vaardocumenten en aan welke oude vaarbewijzen deze gelijkwaardig zijn:

Nieuw vaardocument Gelijkwaardig aan
Kwalificatiecertificaat matroos in dienstboekje functie matroos in dienstboekje
EU kwalificatiecertificaat schipper (beperkt) groot vaarbewijs B (rivieren, kanalen en meren)
EU kwalificatiecertificaat schipper met specifieke vergunning maritieme wateren (bijschrijving M) (beperkt) groot vaarbewijs A (alle binnenwateren)
EU kwalificatiecertificaat schipper met specifieke vergunning radar (bijschrijving R) radarpatent
EU kwalificatiecertificaat schipper met specifieke vergunning voor het varen op de Rijn (kmr) Rijnpatent
EU kwalificatiecertificaat LNG LNG verklaring

Hoe ziet het EU kwalificatiecertificaat schipper eruit?

Het EU kwalificatiecertificaat schipper wordt digitaal uitgegeven. Het Pdf-bestand ontvangt u per beveiligde e-mail. Om deze e-mail te openen heeft u een wachtwoord nodig. Dit ontvangt u per sms op uw mobiele telefoon. Daarom is het belangrijk dat u uw (contact)gegevens op het aanvraagformulier volledig invult.

Zo ziet het EU kwalificatiecertificaat schipper eruit

Verschillen met groot vaarbewijs

De Rijnzones op uw EU kwalificatiecertificaat schipper met de specifieke vergunning voor het varen op de Rijn kunnen afwijken van uw oude vaardocument. Het CBR geeft vanaf 18 januari 2022 alleen een specifieke vergunning af voor de 7 zones op het Duitse gedeelte van de Rijn, waar wij ook de examens voor afnemen. Met uw EU kwalificatiecertificaat schipper mag u ook op het Nederlandse deel van de Rijn varen en van Iffezheim tot de Mittleren Rheinbrücke Basel. Deze zones worden niet meer op het EU kwalificatiecertificaat vermeld.

Het kan zijn dat op uw groot vaarbewijs een P (passagiers) stond. Deze wordt niet op het EU kwalificatiecertificaat schipper vermeld. Net als schippers op andere binnenvaartschepen, moeten ook schippers op een passagiersschip vanaf 18 januari 2022 in het bezit zijn van een EU kwalificatiecertificaat schipper (een passagiersschip is een schip dat is gebouwd en ingericht voor het vervoer van meer dan 12 personen).

  Overgangsexamen schipper vanaf 1 mei 2022

  Als u vóór 1 januari 2023 bent gestart met de theorie-examens schipper oude stijl en voor minimaal één examen een geldig voldoende resultaat hebt, mag u dit examentraject afmaken. De huidige examens toetsen namelijk al een groot gedeelte van de eisen om een EU kwalificatiecertificaat schipper te kunnen aanvragen. In aanvulling daarop moet u ook aan de volgende eisen voldoen:

  Na 1 januari 2023 wordt het navigatie 1 examen 1 examen vervangen door twee praktijkexamens schipper. U moet dan minimaal 540 vaardagen kunnen aantonen.

  Voor EU kwalificatiecertificaat schipper met bijschrijving maritieme wateren moet u ook de theorie-examens navigatie 2 en reglementen 2 doen. Deze twee examens worden vanaf 1 januari 2023 vervangen door het theorie-examen maritieme wateren.

  Overige vaardocumenten

  Vanaf 1 mei 2022 worden er alleen aanvullende eisen gesteld om het EU kwalificatiecertificaat schipper te behalen. Voor de overige vaarbewijzen geldt dat de huidige examens afgenomen blijven worden, waarna de nieuwe vaardocumenten worden uitgegeven. Zodra de nieuwe wet- en regelgeving rond is, zullen ook deze examens veranderen. In dit overzicht ziet u alvast de nieuwe instroomeisen en routes om de gewenste kwalificatie te behalen.

  Geldigheid Nederlandse vaardocumenten

  Nederlandse vaardocumenten, het (beperkt) groot vaarbewijs A, B en het Rijnpatent, blijven nog maximaal 10 jaar geldig, dus uiterlijk tot en met 17 januari 2032. Voor het omwisselen naar een EU kwalificatiecertificaat houdt u de datum aan dat uw vaardocument door uw leeftijd (50, 55, 60 of 65 jaar) verloopt. Of op zijn laatst de einddatum van 17 januari 2032.

  U wisselt uw vaardocument dus pas om voor een EU kwalificatiecertificaat schipper als het document verloopt door uw leeftijd.

  Voor de omwisseling gebruikt u het aanvraagformulier Omwisseling naar een EU kwalificatiecertificaat schipper .

  Vrijstellingen

  Momenteel wordt onderzocht welke diploma’s vrijstellingen opleveren onder de Richtlijn. Voor nu blijven de huidige vrijstellingen in gebruik.

  Vrijstellingen schipper