Binnenvaart

Omwisselen naar EU kwalificatiecertificaat schipper

Tot en met 17 januari 2032 mag met een geldig (beperkt) groot vaarbewijs A, B of Rijnpatent gevaren worden. Voor het omwisselen naar een EU kwalificatiecertificaat houdt u de datum aan dat uw vaardocument door uw leeftijd (50, 55, 60 of 65 jaar) verloopt. Of op zijn laatst de einddatum van 17 januari 2032.

Bent u in het bezit van een buitenlands (beperkt) groot vaarbewijs A of B? Dan kunt u deze alleen omwisselen voor een EU kwalificatiecertificaat schipper in het land die het vaardocument heeft uitgegeven.

Wanneer kunt u uw aanvraag indienen

Bij de aanvraag moet een geneeskundige verklaring meegestuurd worden. Deze mag niet ouder zijn dan 3 maanden op het moment dat uw vaardocument verloopt. Daarom kunt u niet eerder dan 3 maanden voor het verlopen van uw vaardocument uw aanvraag voor de omwisseling insturen.

Nadat uw aanvraag in behandeling is genomen, ontvangt u een brief met betaalinformatie. Na betaling ontvangt u het kwalificatiecertificaat schipper per e-mail. Houd hierbij rekening met een verwerkingstijd van ongeveer een maand.

De kosten voor een omwisseling zijn:

€ 64,30

Bij de aanvraag stuurt u een pasfoto en een kopie van de geneeskundige verklaring mee. Een kopie vaartijdverklaring, marifooncertificaat of VOG is bij een omwisseling niet nodig.

Kopie geneeskundige verklaring

Voor een geneeskundige verklaring moet u zich laten keuren door een keuringsarts. Dit kan alleen bij een door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aangewezen keuringsarts. Meer informatie vindt u op de website van ILenT. De geneeskundige verklaring die u meestuurt, mag niet ouder zijn dan 3 maanden op het moment dat uw vaardocument verloopt.

Pasfoto

De pasfoto komt op het EU kwalificatiecertificaat schipper. De foto is het liefst niet ouder dan zes maanden. Schrijf uw naam en geboortedatum op de achterkant van de pasfoto.

Aanvraagformulier EU kwalificatiecertificaat schipper

U kunt het formulier digitaal invullen, opslaan en printen. U stuurt het formulier naar:
CBR divisie CCV
Postbus 1810
2280 DV Rijswijk

Rijnzones

De Rijnzones op uw EU kwalificatiecertificaat schipper met de specifieke vergunning voor het varen op de Rijn kunnen afwijken van uw oude vaardocument. Het CBR geeft vanaf 18 januari 2022 alleen een specifieke vergunning af voor de 7 zones op het Duitse gedeelte van de Rijn, waar wij ook de examens voor afnemen. Met uw EU kwalificatiecertificaat schipper mag u ook op het Nederlandse deel van de Rijn varen en van Iffezheim tot de Mittleren Rheinbrücke Basel. Deze zones worden niet meer op het EU kwalificatiecertificaat vermeld.

    Omwisselen buitenlands Rijn- en radarpatent

    Als u in het bezit bent van een Nederlands (beperkt) groot vaarbewijs A, B en een buitenlands Rijn- en/of radarpatent, dan kunt deze als volgt omwisselen. U dient bij ons een verzoek in om het vaardocument om te wisselen naar een EU kwalificatiecertificaat schipper met een specifieke vergunning. Deze aanvraag nemen wij in behandeling. Ondertussen dient u ook een verzoek tot omwisseling in van uw Rijn- en/of radarpatent bij de buitenlandse instantie die uw patent heeft afgegeven. Uiteindelijk geeft het CBR het EU kwalificatiecertificaat schipper met een specifieke vergunning aan u uit.

    feedback