Binnenvaart

Omwisselen naar EU kwalificatiecertificaat schipper

Tot en met 17 januari 2032 mag met een geldig (beperkt) groot vaarbewijs A, B of Rijnpatent gevaren worden. Voor het omwisselen naar een EU kwalificatiecertificaat houdt u de datum aan dat uw vaardocument door uw leeftijd (50, 55, 60 of 65 jaar) verloopt. Of op zijn laatst de einddatum van 17 januari 2032.

Bent u in het bezit van een buitenlands (beperkt) groot vaarbewijs A of B? Dan kunt u deze alleen omwisselen voor een EU kwalificatiecertificaat schipper in het land die het vaardocument heeft uitgegeven.

Wanneer kunt u uw aanvraag indienen

Bij de aanvraag moet een geneeskundige verklaring meegestuurd worden. Deze mag niet ouder zijn dan 3 maanden op het moment dat uw vaardocument verloopt. Daarom kunt u niet eerder dan 3 maanden voor het verlopen van uw vaardocument uw aanvraag voor de omwisseling insturen.

Nadat uw aanvraag in behandeling is genomen, ontvangt u een brief met betalingsgegevens. Na verwerking van de betaling krijgt u een e-mail waarin staat dat u het EU-kwalificatiecertificaat kunt downloaden op Mijn CBR. Als u niet over een DigiD beschikt, wordt het vaardocument naar uw e-mailadres verzonden. Houd hierbij rekening met een verwerkingstijd van ongeveer een maand.

De kosten voor een omwisseling zijn:

€ 64,30

Bij de aanvraag stuurt u een pasfoto en een kopie van de geneeskundige verklaring mee. Een kopie vaartijdverklaring, marifooncertificaat of VOG is bij een omwisseling niet nodig.

Kopie geneeskundige verklaring

Voor een geneeskundige verklaring moet u zich laten keuren door een keuringsarts. Dit kan alleen bij een door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aangewezen keuringsarts. Meer informatie vindt u op de website van ILenT. De geneeskundige verklaring die u meestuurt, mag niet ouder zijn dan 3 maanden op het moment dat uw vaardocument verloopt.

Bent u in het bezit van een zeevaartkeuring die niet ouder is dan 3 maanden? Dan kunt u de zeevaartkeuring in combinatie met de gezondheidsverklaring binnenvaart opsturen, in plaats van de geneeskundige verklaring.

Pasfoto

De pasfoto komt op het EU kwalificatiecertificaat schipper. De foto is het liefst niet ouder dan zes maanden. Schrijf uw naam en geboortedatum op de achterkant van de pasfoto.

Aanvraagformulier EU kwalificatiecertificaat schipper

U kunt het formulier digitaal invullen, opslaan en printen. U stuurt het formulier naar:
CBR divisie CCV
Postbus 1810
2280 DV Rijswijk

Rijnzones

De Rijnzones op uw EU kwalificatiecertificaat schipper met de specifieke vergunning voor het varen op de Rijn kunnen afwijken van uw oude vaardocument. Het CBR geeft vanaf 18 januari 2022 alleen een specifieke vergunning af voor de 7 zones op het Duitse gedeelte van de Rijn, waar wij ook de examens voor afnemen. Met uw EU kwalificatiecertificaat schipper mag u ook op het Nederlandse deel van de Rijn varen en van Iffezheim tot de Mittleren Rheinbrücke Basel. Deze zones worden niet meer op het EU kwalificatiecertificaat vermeld.

Omwisselen buitenlandse vaardocumenten

Bent u in het bezit van vaardocumenten uit verschillende Europese landen? Dan leest u in onderstaande voorbeelden hoe u deze kunt omwisselen voor een kwalificatiecertificaat schipper met specifieke vergunningen.

Voorbeeld 1

  • U bent in het bezit van een Nederlands (beperkt) groot vaarbewijs, een Belgisch Rijnpatent en een Frans radarpatent. U kunt dit op twee manieren omwisselen:

    • U kunt ervoor kiezen om het Nederlandse vaarbewijs om te wisselen bij het CBR voor een kwalificatiecertificaat schipper of u kiest ervoor om het Belgische Rijnpatent in België om te wisselen voor een kwalificatiecertificaat schipper met de specifieke vergunningen maritieme wateren en het varen op de Rijn.
    • Het Franse radarpatent wisselt u om in Frankrijk voor een specifieke vergunning radar.

Voorbeeld 2

  • U bent in het bezit van een Tsjechisch vaarbewijs, een Nederlands Rijnpatent en een Belgisch radarpatent. Dit kunt u op twee manieren omwisselen:

    • U kunt ervoor kiezen om het Tsjechische vaarbewijs om te wisselen in Tsjechië voor een kwalificatiecertificaat schipper of u kiest ervoor om het Nederlands Rijnpatent bij het CBR om te wisselen voor een kwalificatiecertificaat schipper met de specifieke vergunningen maritieme wateren en het varen op de Rijn.
    • Het Belgische radarpatent wisselt u om in België voor een specifieke vergunning radar.

In alle gevallen kunt u slechts bij één autoriteit het kwalificatiecertificaat schipper aanvragen, dus óf in het land dat uw (beperkt) groot vaarbewijs heeft uitgegeven óf in het land dat uw Rijnpatent heeft uitgegeven.

Daarnaast adviseren wij u om bij de autoriteit waarbij u het kwalificatiecertificaat schipper aanvraagt, ook te melden dat u in een ander land een specifieke vergunning aanvraagt. Op die manier kan daar rekening mee worden gehouden met de afgifte van het vaardocument. Het land dat het kwalificatiecertificaat schipper uitgeeft, zal uiteindelijk ook de specifieke vergunningen op het kwalificatiecertificaat vermelden.