Binnenvaart

Examentraject Schipper (oude stijl)

Voor wie?

Voor kandidaten die vóór 1 januari 2023 voor ten minste één theorie-examen oude stijl een voldoende resultaat hebben behaald. Deze kandidaten kunnen tot en met 31 december 2023 het EU kwalificatiecertificaat schipper behalen via de theorie-examens ‘oude stijl’.

Start u op of na 1 januari 2023 met het examentraject? Dan moet u de theorie-examens in de nieuwe stijl doen.

Bijzonderheden

Bent u nog niet geslaagd voor Navigatie 1? Dan moet u vanaf 1 januari 2023 de praktijkexamens schipper doen on het EU kwalificatiecertificaat schipper te behalen. Daarnaast beschikt u over minstens 540 vaardagen, een geldig marifooncertificaat en een geldige geneeskundige verklaring.

Het theorie-examen Reglementen 1 (BVR) is vervangen door Reglementen (BVREG). Alleen als u vrijstelling hebt voor Reglementen 1 Lichten en seinen, kunt nog steeds het examen Reglementen 1B doen.

De theorie-examens Navigatie 2 (BVN2) en Regelementen 2 (BVR2) zijn samengevoegd tot het theorie-examen Maritieme wateren (BVMW). Tot en met 31 december 2024 kunt u ook nog Reglementen 2 en Navigatie 2 doen. Vanaf 1 januari 2025 kunt u alleen Maritieme wateren doen.

Examens reserveren

De theorie-examens oude stijl kunt u alleen reserveren via het aanvraagformulier.

Kennis Schip en Motorkennis (BVKSM)

(dit examen kunt u ook in twee delen doen: BVKS en BVMK)

Kennis Schip (BVKS)

Motorkennis (BVMK)

Kennis Vaarwater (BVKV)

Laden en Lossen (BVL)

Reglementen (BVREG)

Reglementen 2 (BVR2)

Navigatie 2 (BVN2)

Veiligheid en Milieu (BVVM)

Overgangsexamen schipper (BVOS)

Schipper rivieren kanalen en meren (oude stijl)

Voor het diploma Schipper rivieren, kanalen en meren (schipper RKM) moet u naast de bovenstaande theorie-examens ook slagen voor:
Praktijkexamen schipper

Schipper alle binnenwateren (oude stijl)

Voor het diploma Schipper alle binnenwateren (schipper AB) moet u naast de bovenstaande theorie-examens ook slagen voor: Praktijkexamen schipper en Maritieme wateren (BVMW). In plaats van Maritieme wateren kunt u ook nog de ‘oude stijl’ examens Reglementen 2 (BVR2) en Navigatie 2 (BVN2) doen.

Vrijstelling

Het is mogelijk dat u vrijstelling heeft voor een of meerdere theorie-examens. De vrijstellingen voor de theorie-examens zijn vastgelegd in de Binnenvaartregeling.

Vrijstellingen schipper

feedback