Binnenvaart

Examentraject Schipper (oude stijl)

Voor wie?

Voor kandidaten die vóór 1 januari 2023 voor ten minste één theorie-examen oude stijl een voldoende resultaat hebben behaald, en waarvan dit resultaat nog geldig is. Deze kandidaten kunnen tot en met 31 december 2024 het EU kwalificatiecertificaat schipper behalen via de theorie-examens ‘oude stijl’.

Start u op of na 1 januari 2023 met het examentraject? Dan moet u de theorie-examens in de nieuwe stijl doen.

Bijzonderheden

Bent u nog niet geslaagd voor Navigatie 1? Dan moet u vanaf 1 januari 2023 de praktijkexamens schipper doen on het EU kwalificatiecertificaat schipper te behalen. Daarnaast beschikt u over minstens 540 vaardagen, een geldig marifooncertificaat en een geldige geneeskundige verklaring.

Het theorie-examen Reglementen 1 (BVR) is vervangen door Reglementen (BVREG). Alleen als u vrijstelling hebt voor Reglementen 1 Lichten en seinen, kunt nog steeds het examen Reglementen 1B doen.

De theorie-examens Navigatie 2 (BVN2) en Regelementen 2 (BVR2) zijn samengevoegd tot het theorie-examen Maritieme wateren (BVMW). Tot en met 31 december 2024 kunt u ook nog Reglementen 2 en Navigatie 2 doen. Vanaf 1 januari 2025 kunt u alleen Maritieme wateren doen.

Examens reserveren

De theorie-examens oude stijl kunt u alleen reserveren via het aanvraagformulier.

Kennis Schip en Motorkennis (BVKSM)

(dit examen kunt u ook in twee delen doen: BVKS en BVMK)

Kennis Schip (BVKS)

Motorkennis (BVMK)

Kennis Vaarwater (BVKV)

Laden en Lossen (BVL)

Reglementen (BVREG)

Reglementen 2 (BVR2)

Navigatie 2 (BVN2)

Veiligheid en Milieu (BVVM)

Overgangsexamen schipper (BVOS)

Aspirant schipper (oude stijl)

Voor het diploma Aspirant schipper moet u slagen voor de bovenstaande theorie-examens, met uitzondering van Navigatie 2.

Schipper rivieren kanalen en meren (oude stijl)

Voor het diploma Schipper rivieren, kanalen en meren (schipper RKM) moet u naast de bovenstaande theorie-examens ook slagen voor:
Praktijkexamen schipper

Schipper alle binnenwateren (oude stijl)

Voor het diploma Schipper alle binnenwateren (schipper AB) moet u naast de bovenstaande theorie-examens ook slagen voor: Praktijkexamen schipper en Maritieme wateren (BVMW). In plaats van Maritieme wateren kunt u ook nog de ‘oude stijl’ examens Reglementen 2 (BVR2) en Navigatie 2 (BVN2) doen.

Vrijstelling

Het is mogelijk dat u vrijstelling heeft voor een of meerdere theorie-examens. De vrijstellingen voor de theorie-examens zijn vastgelegd in de Binnenvaartregeling. Om vrijstelling aan te vragen gebruikt u het aanvraagformulier

Vrijstellingen schipper

Aanvraagformulier vrijstelling Binnenvaart theorie-examens (oude stijl)