Diploma's ADN

ADN-diploma Chemie

Voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren van de EU gelden regels en afspraken. Deze zijn opgenomen in het ADN. Zo moet er aan boord een persoon zijn die, afhankelijk van de lading, in het bezit is van een Basisverklaring Drogeladingschepen, Tankschepen of gecombineerd Drogelading- / tankschepen. De Basisverklaring kan worden aangevuld met de verklaring Chemie.

Met de ADN-verklaring Chemie mag u chemische goederen aan boord vervoeren. Om de Chemie-verklaring aan te vragen moet u onder andere in het bezit zijn van het ADN-diploma Chemie.

Voorwaarden ADN-diploma chemie

Om het ADN-diploma Chemie te krijgen moet u aan de onderstaande voorwaarden voldoen.

Diploma

U moet een diploma ADN Tankschepen, of een diploma ADN Drogelading- / tankschepen hebben, voordat u het examen ADN Chemie mag doen.
Diploma ADN Tankschepen
Diploma ADN Drogelading- / tankschepen

Opleiding

Voordat u examen mag doen, moet u eerst een opleiding volgen bij een door het CBR gecertificeerde opleider. U moet de opleiding binnen 6 maanden voor de examendatum volgen.

Examen

Examen ADN-Chemie

Vrijstelling mogelijk?

Voor geen van de voorwaarden is vrijstelling mogelijk.