Rijnpatent

Nederlandse deel van de Rijn 1e keer aanvragen/bijschrijven radar

Als u voor de eerste keer het Rijnpatent Nederlandse deel aanvraagt moet u aan onderstaande voorwaarden voldoen. Het Rijnpatent Nederlandse deel is niet verplicht. De kosten voor een Rijnpatent zijn:

€ 55,85

U moet wel over het Groot Vaarbewijs A beschikken.

Aanvraagformulier rijnpatent Nederlandse deel van de Rijn

U kunt het aanvraagformulier digitaal invullen, opslaan en printen. U stuurt het formulier naar:

CBR divisie CCV
Postbus 1810
2280 DV Rijswijk

Vervolgens ontvangt u een brief met betalingsgegevens. Na betaling stuurt het CBR het Rijnpatent binnen twee weken naar u toe.


Originele of kopie Geneeskundige verklaring

U hoeft alleen een Geneeskundige verklaring mee te sturen als u uw rijnpatent vernieuwt in verband met uw leeftijd of wanneer u niet in het bezit bent van een Groot Vaarbewijs.

Voor een Geneeskundige verklaring moet u zich laten keuren door een keuringsarts. Dit kan alleen bij een aangewezen keuringsarts. Meer informatie over keuringen vindt u hier. Een lijst met keuringsartsen vindt u hier.

De originele Geneeskundige verklaring die u meestuurt, mag niet ouder zijn dan drie maanden.

Minimumleeftijd

U moet minimaal 21 jaar zijn.

Kopie Marifooncertificaat

Er zijn verschillende opleiders bij wie u een opleiding en examen Marifonie kunt volgen. Het CBR neemt deze examens niet af en geeft ook geen informatie over deze opleiders.

Originele of kopie verklaring omtrent gedrag

Een verklaring omtrent gedrag vraagt u aan bij de gemeente, waar u staat ingeschreven. De verklaring mag niet ouder zijn dan 18 maanden.

Radarpatent

U hoeft alleen uw Radarpatent mee te sturen als u uw vaarbewijs vernieuwd, in verband met de radarbevoegdheid.

Heeft u uw Radardiploma bij het CBR gehaald? Dan hoeft u geen kopie mee te sturen.

Recente pasfoto

De pasfoto komt op het vaarbewijs. Schrijf uw naam en geboortedatum op de achterkant van de pasfoto.

Vrijstelling mogelijk?

Ja, voor 'Originele of kopie Geneeskundige verklaring' is vrijstelling mogelijk.

Nee, voor alle andere voorwaarden is geen vrijstelling mogelijk.

feedback