Rijnpatent

Nederlandse deel van de Rijn 1e keer aanvragen/bijschrijven radar

Als u voor de eerste keer het Rijnpatent Nederlandse deel aanvraagt moet u aan onderstaande voorwaarden voldoen. Het Rijnpatent Nederlandse deel is niet verplicht. De kosten voor een Rijnpatent zijn:

€ 57,95

U moet wel over het Groot Vaarbewijs A beschikken.

Aanvraagformulier rijnpatent Nederlandse deel van de Rijn

U kunt het aanvraagformulier digitaal invullen, opslaan en printen. U stuurt het formulier naar:

CBR divisie CCV
Postbus 1810
2280 DV Rijswijk

Vervolgens ontvangt u een brief met betalingsgegevens. Na betaling stuurt het CBR het Rijnpatent binnen twee weken naar u toe.


Minimumleeftijd

U moet minimaal 21 jaar zijn.

Kopie Marifooncertificaat

Er zijn verschillende opleiders bij wie u een opleiding en examen Marifonie kunt volgen. Het CBR neemt deze examens niet af en geeft ook geen informatie over deze opleiders.

Originele of kopie verklaring omtrent gedrag

Een verklaring omtrent gedrag vraagt u aan bij de gemeente, waar u staat ingeschreven. De verklaring mag niet ouder zijn dan 18 maanden.

Radarpatent

U hoeft alleen een kopie van uw Radarpatent mee te sturen als u radar wilt laten bijschrijven.

Heeft u uw Radardiploma bij het CBR gehaald? Dan hoeft u geen kopie mee te sturen.

Recente pasfoto

De pasfoto komt op het patent. Schrijf uw naam en geboortedatum op de achterkant van de pasfoto.

Vrijstelling mogelijk?

Ja, voor 'Originele of kopie Geneeskundige verklaring' is vrijstelling mogelijk.

Nee, voor alle andere voorwaarden is geen vrijstelling mogelijk.

feedback