ADN-verklaring

Herhalingscursus ADN

De verklaringen hebben een geldigheidsduur van vijf jaar. Voor het verlengen van de basisverklaring moet u binnen de geldigheidsduur van de verklaring deelnemen aan een herhalingscursus en slagen voor een eindtest. Als u deze herhalingscursus binnen een jaar voor het verlopen doet en slaagt voor de eindtest, wordt uw verklaring met vijf jaar verlengd. Doet u de cursus al eerder, dan krijgt u een volledig nieuwe einddatum op uw verklaring. Deze cursus wordt gegeven door gecertificeerde opleiders.

De bedoeling van de eindtesten ADN is om te beoordelen of men op de hoogte is van de laatste stand van zaken zoals opgenomen in het ADN. Het opleidingsinstituut stelt de eindtesten samen en zorgt ervoor dat het moment, de duur, de inhoud en uitvoering van de eindtesten voldoen aan de afgesproken (wettelijke) gestelde eisen. Na akkoord van het CBR worden de toetsen ingezet als eindtest.
De tijdsduur van alle eindtesten bedraagt 40 minuten.

Er zijn eindtesten voor

  • Drogeladingschepen
  • Tankschepen
  • Gecombineerd: Drogelading-/Tankschepen

Elke toets bestaat uit 20 multiple choice vragen.

Een kandidaat is geslaagd bij een resultaat van 16 of meer vragen goed beantwoord.

Het CBR houdt door middel van steekproeven toezicht op de opleidingsinstituten die erkend zijn voor het afnemen van eindtesten. Deze steekproeven worden niet vooraf aangekondigd.