Welk soort vaarbewijs heb ik nodig?

Groot Vaarbewijs A

Met Groot Vaarbewijs A mag u varen op alle binnenwateren. U heeft een Groot Vaarbewijs nodig als u vaart met:

  • schepen met een lengte van tenminste 40 meter die gebruikt worden of bestemd zijn voor bedrijfsmatig vervoer
  • passagiersschepen (bedrijfsmatig vervoer van meer dan 12 passagiers)
  • sleep- en duwboten, met een lengte van tenminste 40 meter, die alleen worden gebruikt als pleziervaartuig. (let op: hiervoor is een verklaring van de Minister nodig.)
  • pleziervaartuigen met een lengte van tenminste 40 meter
  • schepen die worden gebruikt om een schip met een lengte van 20 meter of meer te slepen, te duwen of langszij vast mee te nemen

Vrijstelling

Als u een geldig Rijnpatent heeft, hoeft u geen Groot Vaarbewijs A aan te vragen.

Geldigheidsduur

  • Het vaarbewijs is geldig tot 3 maanden na uw 50e verjaardag
  • U moet uw vaarbewijs vernieuwen als u 50, 55, en 60 jaar wordt.
  • Vanaf 65 jaar moet u het vaarbewijs jaarlijks vernieuwen.

Groot Vaarbewijs A aanvragen

Groot Vaarbewijs A aanvragen

Groot Vaarbewijs A vernieuwen en bijschrijven Radarpatent

Groot Vaarbewijs A vernieuwen/bijschrijven radar

    feedback