Diploma's ADN

Gecertificeerde opleidingen en erkende opleiders ADN

Algemeen

U kunt alleen worden toegelaten tot een ADN examen als u een erkende ADN opleiding heeft gevolgd. Ook voor de verlenging van uw basisverklaring moet u een erkende ADN herhalingscursus hebben afgerond en geslaagd zijn voor de eindtoets die deze opleider na afloop van de cursus afneemt.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft het CBR aangewezen als bevoegde autoriteit om de ADN opleidingen te erkennen en te controleren. Het CBR erkent opleidingen op basis van vastgelegde criteria waaraan een opleiding moet voldoen. Deze criteria staan vermeld in het ADN. In de opsomming hieronder zijn alle door het CBR erkende opleidingen ADN opgenomen. De opleider zal u tijdens de cursus informeren waar u de verplichte praktijkoefeningen kunt volgen. Wij vragen u om ruim van te voren te informeren naar de data van de herhalingscursussen zodat u er zeker van bent dat u binnen de periode van 1 jaar voor verloop van de geldigheid van uw verklaring de cursus heeft gevolgd en uw eindtoets heeft afgelegd.

Erkende opleiders ADN

 • Gastankvaartmaatschappij Chemgas Shipping BV, tel. (010) 241 22 22 (erkend voor de vervolgcursus theorie en praktijk ADN gas en de herhalingscursus gas)
 • NOVA Contract, tel. (023) 530 29 02 / (023) 530 29 03 (erkend voor theorie en praktijk ADN basis en herhaling)
 • Scheepvaart en Transport College (STC), tel. (010) 448 60 00 (erkend voor theorie en praktijk ADN basis, herhaling en chemie)
 • Transafe BV, tel. (078) 682 43 00 (Erkend voor theorie en praktijk ADN basis, herhaling, chemie en gas)
 • De Ruyter training & consultancy, tel. (011) 8463382. (Erkend voor theorie en praktijk ADN basis en herhaling)

Voor opleiders

Bent u opleider en wilt u door het CBR erkend worden voor ADN-opleidingen en uw ADN-cursus laten certificeren? Of wilt u de huidige erkenning/certificering verlengen?

Hier kunt u alle informatie vinden over de erkenning en certificering:


Erkenning en certificeringstraject ADN

Wat u vooraf moet weten – de voorwaarden
Als u een opleiding wilt verzorgen voor de ADN-examens moet het opleidingsinstituut hiervoor erkend en de cursus gecertificeerd zijn door het CBR. Na 5 jaar is de erkenning en certificering verlopen en dient u opnieuw uw erkenning als opleidingsinstituut en de certificering van de opleiding te verlengen.

Om voor deze certificering en erkenning in aanmerking te komen, moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden. De voorwaarden zijn te vinden in het onderstaande reglement.


In dit reglement wordt ingegaan op de positie van de divisie CCV van het CBR, de aanvraagprocedure voor erkenning en certificering, de erkennings- en certificeringseisen, de geldigheidsduur, de wijze waarop het toezicht uitgeoefend wordt, hoe beroep en bezwaar geregeld is en de opleidingseisen die gelden voor de opleidingen ADN.

Bij het aanvragen van de certificering heeft u te maken met verschillende documenten. U vult eerst het aanvraagformulier ADN Erkenning en certificering opleiding volledig in.

Aanvraagformulier ADN-erkenning en certificering opleiding

Samen met dit aanvraagformulier levert u ook uw opleidingsplan(nen) van de opleiding(en) in. Het opleidingsplan vormt de kern van de aanvraag. In het opleidingsplan geeft u aan hoe u de opleiding theorie en praktijk uit gaat voeren. 
Het CBR toetst het opleidingsplan bij de aanvraag op alle punten die in het ADN zijn aangegeven.

Bij het samenstellen van de opleidingsplannen kunt u gebruik maken van onze checklist.


De opleider is verantwoordelijk voor zijn eigen opleidingsplan. De uitvoering van de opleiding is altijd gebaseerd op het opleidingsplan. Het CBR controleert met steekproeven of het ingediende opleidingsplan ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt.

Wanneer er iets wijzigt in het opleidingsplan, geeft de opleider dit door aan het CBR. Hiermee heeft het CBR altijd een actueel opleidingsplan.

Het certificeringstraject

 1. Registratienummer CBR
  U heeft als opleider een registratienummer van het CBR nodig. Als u nog geen registratienummer heeft, dan kunt u deze per e-mail aanvragen. Vermeld hierbij uw adresgegevens. U ontvangt de inschrijfformulieren binnen enkele dagen per post. 
 2. Indienen aanvraag
  Dit doet u met het aanvraagformulier, dat u volledig invult en ondertekent. Daarnaast dient u ook het opleidingsplan van de volledige opleiding in. 
  U kunt de formulieren digitaal indienen ccv.certificering@cbr.nl o.v.v. ADN of per post sturen naar CBR, divisie CCV, t.a.v. afdeling Productmanagement, Postbus 1810, 2280 DV Rijswijk. 
  Zodra de aanvraag door het CBR is ontvangen, ontvangt u per e-mail een ontvangstbevestiging. 
 3. Beoordeling aanvraag door het CBR
  Het CBR beoordeelt de aanvraag op volledigheid en op inhoud. 
  Het beoordelen van een aanvraag duurt ca. 15 werkdagen. De exacte duur is onder meer afhankelijk van de volledigheid en kwaliteit van de aanvraag. 
 4. Betaling certificeringskosten
  Voor iedere certificering wordt een tarief in rekening gebracht. Het tarief wordt automatisch van uw rekening-courant bij het CBR afgeboekt. Raadpleeg hier het actuele tarievenoverzicht
 5. Verzending bevestigingsbrief
  Als uw aanvraag akkoord is bevestigt het CBR de certificering en de erkenning per brief. 
 6. Opname in TOP internet
  Wanneer uw aanvraag akkoord is en uw opleiding gecertificeerd kan worden, voegt het CBR de opleiding toe in TOP internet (het online reserveringssysteem). Vanaf dat moment kunt u ADN-examens aanvragen. 
 7. Opname van opleidingsinstituut als erkende opleider op de CBR website
  Alle erkende opleiders met een gecertificeerde opleiding worden opgenomen in de bovenstaande lijst met 'Erkende opleiders ADN'.

Wijzigen en/of aanvullen bestaande certificering

Als u iets wilt wijzigingen of aanvullen in uw opleiding, moet u dit doorgeven aan het CBR. U kunt dit doen per e-mail naar ccv.certificering@cbr.nl . In het onderwerp van de e-mail noteert u: ‘Wijziging bestaande certificering ADN’.