LNG-verklaring

Erkennig LNG-cursussen en examens

Informatie opleiders

Op de erkenning is het Raamwerk LNG van toepassing.


Wat u voor het erkenningstraject LNG moet weten – de voorwaarden

Als u de cursussen en examens wilt verzorgen voor de LNG verklaring moet het opleidingsinstituut hiervoor erkend zijn door het CBR. Na 5 jaar is de erkenning verlopen en dient u uw erkenning als opleidingsinstituut te verlengen.

Om voor deze erkenning in aanmerking te komen, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. De voorwaarden zijn te vinden in Raamwerk LNG.

In dit Raamwerk wordt ingegaan op de positie van de divisie CCV van het CBR, de aanvraagprocedure voor erkenning, de erkenningseisen, de geldigheidsduur, de wijze waarop het toezicht uitgeoefend wordt, hoe beroep en bezwaar geregeld is en de opleidingseisen die gelden voor de cursussen en examenafname voor de LNG verklaring.

Bij het aanvragen van de erkenning heeft u te maken met verschillende documenten. U vult eerst het aanvraagformulier LNG Erkenning opleiding volledig in. Samen met dit aanvraagformulier levert u ook uw opleidingsplan(nen) van de opleiding(en) in. Het opleidingsplan vormt de kern van de aanvraag. In het opleidingsplan geeft u aan hoe u de theorie- en praktijkopleiding gaat uitvoeren.


Het CBR toetst het opleidingsplan bij de aanvraag op alle punten die in het Raamwerk LNG zijn aangegeven.

Bij het samenstellen van de opleidingsplannen kunt u gebruik maken van onze checklist aanvraag erkenning en certificering LNG.

Zie: voorbeeld opleidingsplan LNG

De opleider is verantwoordelijk voor zijn eigen opleidingsplan. De uitvoering van de opleiding is altijd gebaseerd op het opleidingsplan. Het CBR controleert met steekproeven of het ingediende opleidingsplan ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt.

Wanneer er iets wijzigt in het opleidingsplan, geeft u dit door aan het CBR. Hiermee heeft het CBR altijd een actueel opleidingsplan.

feedback