Welk soort vaarbewijs heb ik nodig?

Bewijs voor Riviergedeelten

Met een Bewijs voor Riviergedeelten in combinatie met een (Beperkt) Groot Vaarbewijs B mag u op (een deel van) de Rijn varen tussen het Spijksche Veer (km 857,40) en Bazel (Mittlere Rheinbrucke km 166,64).

Op welk deel u mag varen, hangt af van het gebied waarover u examen heeft gedaan. U kunt uw Bewijs voor Riviergedeelten altijd uitbreiden door aanvullende examens te doen.

Geldigheidsduur

Het Bewijs voor Riviergedeelten is onbeperkt geldig, omdat het alleen geldig is in combinatie met uw (Beperkt) Groot Vaarbewijs B.

Bewijs voor Riviergedeelten aanvragen

Bewijs voor Riviergedeelten 1e keer aanvragen

Bewijs voor Riviergedeelten uitbreiden

Bewijs voor Riviergedeelten uitbreiden

feedback