Welk soort vaarbewijs heb ik nodig?

Bewijs van Riviergedeelten

Met een Bewijs van Riviergedeelten in combinatie met een (Beperkt) Groot Vaarbewijs B mag u op (een deel van) de Rijn varen tussen het Spijksche Veer (km 857,40) en Bazel (Mittlere Rheinbrucke km 166,64).

Op welk deel u mag varen, hangt af van het gebied waarover u examen heeft gedaan. U kunt uw Bewijs van Riviergedeelten altijd uitbreiden door aanvullende examens te doen.

Geldigheidsduur

Het Bewijs van Riviergedeelten is onbeperkt geldig, omdat hij alleen geldig is in combinatie met uw (Beperkt) Groot Vaarbewijs B.

Bewijs van Riviergedeelten aanvragen

Bewijs van Riviergedeelten 1e keer aanvragen

Bewijs van Riviergedeelten uitbreiden

Bewijs van Riviergedeelten uitbreiden

feedback