Vaardocumenten, vergunningen en diploma’s

ADN-verklaring

Voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren van de EU gelden regels en afspraken. Deze zijn opgenomen in het ADN.

Verschillende soorten verklaringen

In het ADN staat vermeld dat een persoon aan boord moet zijn die, afhankelijk van de te vervoeren lading, in het bezit is van onderstaande verklaring(en):

  • ADN basis verklaring Drogeladingschepen
  • ADN basis verklaring Tankschepen
  • ADN basis verklaring Gecombineerd – Drogelading-/tankschepen

Een 'verklaring tankschepen' of een 'verklaring gecombineerd' kan worden aangevuld met een:

  • ADN verklaring Gas, en/of
  • ADN verklaring Chemie

Geldigheidsduur

Een ADN-verklaring is 5 jaar geldig.

  • Voor het vernieuwen van de basisverklaring moet u binnen de geldigheidsduur van de verklaring deelnemen aan een herhalingscursus en slagen voor een eindtest Als u deze herhalingscursus en de eindtest binnen een jaar voor het verlopen van de verklaring doet, wordt uw verklaring met vijf jaar verlengd. Doet u de cursus en slaagt u al eerder, dan krijgt u een volledig nieuwe einddatum.
  • Voor het vernieuwen van de Gas- en Chemieverklaring moet u met een bewijs van vaartijd aan boord van de desbetreffende type schepen aantonen, dat u ten minste één jaar, binnen de laatste twee jaar vóór afloop van de huidige verklaring, werkzaamheden heeft verricht aan boord van het desbetreffende type schip (G-schip of C-schip).
  • Heeft u recht op een Gas- en/of Chemieverklaring dan wordt een volledig nieuwe verklaring afgegeven, waarop zowel de bevoegdheid ‘Basis’ als de bevoegdheid ‘Gas’ en/of ‘Chemie’ staat vermeld. In dat geval ontvangt u dus één verklaring waarbij de geldigheidsdatum voor Gas en/of Chemie wordt aangepast aan de geldigheidsduur van de Basisverklaring. Het zal in de meeste gevallen dus voorkomen dat de geldigheid van de 1e ADN-verklaring Gas en/of Chemie korter is dan de genoemde vijf jaar. Op het moment dat de Basisverklaring wordt vernieuwd moet ook de gas en/of chemie verklaring worden vernieuwd. Vanaf dat moment is ook de Gas en/of Chemie verklaring weer vijf jaar geldig.

Eerste afgifte ADN-verklaring

Eerste afgifte ADN-verklaring

Vernieuwen ADN-verklaring

Vernieuwen ADN-verklaring